Konference DEFEKTY BUDOV 2016

/autor: /
Letos již poosmé se 24.-25. listopadu 2016 v Českých Budějovicích sejde vědecká a odborná veřejnost na vědecké a odborné konferenci Defekty budov. Konferenci pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Proti minulým ročníkům je konference opět je dvoudenní. Program je rozdělen do 3 bloků. Konference je zaměřená na diagnostiku a analýzu poruch a defektů budov.
Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhasová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem konference se stal časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu, časopis BUILD INFO a internetové portály iMaterialy.cz, tzb-info a izolace.cz.

Hlavní témata jednání:

  • – Statika a dynamika budov.
  • – Stavební materiály.
  • – Navrhování budov.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také studenti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina. Ke konferenci bude vydáno CD obsahující přednesené příspěvky.

Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách školy. Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit přes e-mail do 30.9.2016.

Pozvánku na konferenci je možno si stáhnout zde.

o1.png