Znalec a obalové pláště staveb – poznámky z dennodenního života – konkrétní případy vad a poruch

/autor: /

Úvod referátu

Na úvod našeho příspěvku je možný povzdech „snad už to půjde lépe a kvalitněji“….
Myslíme si, že se nedopouštíme žádné technické chyby, jestliže si připustíme a
zároveň prakticky ukážeme to, co by se v žádném případě již nemělo objevovat na našich
stavbách. Z tohoto pohledu jsem velice uvítal námět „Znalec a obalové pláště staveb –
poznámky z dennodenního života – konkrétní případy vad a poruch“.
Jejich výskyt je potřebné sdělovat všemi prostředky a tak se je snažit zastavit.
A právě o takové srovnání se pokusím v příspěvku.


Hlavní část referátu

V příspěvku se vám pokusím přiblížit celý možný okruh všedních problémů
bez přísnějšího rozdělení na zjištění jen coby pozorovatele, nebo přímého zásahu ve formě
vypracování Znaleckého posudku, kdy se situace vyostří. Je proto pozoruhodné, že
k takovým zjištěním postačí skutečně všední den a procházky s fotoaparátem. Pak jsem
schopen se podělit o tyto postřehy, vady a nedostatky z velmi krátkého časového úseku –
několika měsíců uplynulého roku. Celý příspěvek se týká následujících kapitol –
Projektové nedostatky, podklady pro zateplovací systémy, lepení – kotvení systémů,
mechanické kotvení systémů, konečné stavy a vnější projevy nedostatků, příroda a její
účinky na systémy

o1.png

Praktických příkladů by samozřejmě bylo mnoho a každá z výše uvedených oblastí
by mohla být samostatným příspěvkem. My musíme ve zkratce.
Projekt vysoce kvalitně zpracovaného zateplení rodinného domu na podkladě všech
základů stavební fyziky předpokládal kompletní opatření – výměna původních oken,
dodatečné zateplení stěn a střechy, vše v úrovni nízkoenergetického domu s jedním malým
nedostatkem – ponechaného původního odvětrání dvouplášťové střechy větracími mřížkami
ve fasádě – první zima a mráz a objev ledopádů na fasádě. Toto
určitě nepotěší.

o2.png
 

Podklad pro dodatečné zateplení a stanovení rovinnosti dalším z jednoduchých, ale
bohužel každodenních starostí zhotovitelů – pak se nastolí otázka? Proč nevyhovuje Vaše
zhotovení měření rovinnosti dvoumetrovou latí? Hodně znalí „pamětníci“ si vzpomenou na
krušné počátky dodatečného kontaktního zateplení a lepení na terče se správným výrazem
„na bochánky“. Ačkoliv na vlastních stavbách takové „fousaté“ pracovníky nenajdeme,
najdeme zde zcela jistě takové zhotovení. Terče bez ohrádky lze spatřit a zjistit na mnoha
stavbách. Když se toto následně spojí s mechanickým kotvením (kotvy jsou často mimo
lepidlo – tzv. volně ve vzduchu), tak se nesmíme divit následným poruchám, často celého
systému, včetně jeho destrukce.

o3.png

Při tom všem postačí velmi laické zkoušky – např. zasunutí
skládacího dřevěného (plastového) dvoumetru do spáry pod deskou izolantu desky ETICS a
když Vám projde do mezery celý a ještě všemi směry, tak budete ujištěni, že nalepení
izolantu je „pouze na bochánky“. Jestliže při dešti a nedokončených parapetech oken se
v meziokenních pruzích objeví uprostřed vlhké skvrny, tak si opět buďte jisti, že Váš systém
je na „bocháncích“, bez ohrádek nebo tzv. na „střídačku“ – voda se v takovém místě zastaví
a proniká ve směru ven.

o4.png
 

Tím však problémy způsobu lepení na „bochánky“ nekončí. Dalším projevem jsou
vlhkostní problémy a to zejména na severních stranách objektů, které končívají obrovským
nárůstem plísní uvnitř objektů, které nelze vždy zdůvodňovat vadným užíváním bytu
z důvodu nevětrání nebo řádného nevětrání. Svérázné opracování tak jednoduchého detailu,
jako je ostění oken (místo vložení desky na ostění se položí deska na ostění přes hranu ve
směru k vnějšímu okraji systému) je dalším s velmi častých závad u dodatečného zateplení
stěn, které následně ovlivňuje i připojovací spáru vlastního rámu okna a to se všemi
důsledky – vlhkostní projevy na vnitřních ostěních, parapetech až k růstu plísní.
Náš exkurz po závadách zateplovacích systémů nelze ukončit jinak, než u působení
přírody.

o5.png

O zelených řasách toho bylo již hodně publikováno, ale méně se publikuje
skutečnost, že u některých systémů povrchových úprav se pak jedná až o jejich destrukci.
Ptáci pak dokladují, že se umí rychle zorientovat a plně využívat technického pokroku
(hlavně stále se zvětšující tloušťky zateplení) k uhnízdění v nízkoenergetickém standardu a naše snaha o ochranu – siluety dravce, jim je pravděpodobně
tak trochu k smíchu.

o6.png

Závěr

Cílem příspěvku je ukázat, že stále stojíme před
opakujícími se problémy a trvale nejsme schopni nalézt východiska, ačkoliv jejich řešení bylo
již nesčetněkrát předloženo, publikováno a to nejen na konferencích, firemních seminářích,
ale i odborných článcích a publikacích.

Literatura

Vlastní archív autora příspěvku