Konference Izolace 2018 a co bude dál?

/autor: /,


Jako každý rok, i letos, konference přišla a odešla. Doufám, že v nás všech zanechala jen ty pozitivní dojmy.


img-6461.jpg 

V každém případě je nutné poděkovat všem, kteří se na její tvorbě a organizaci podíleli. Hlavním organizátorem, tím, který na svých bedrech odnesl prakticky veškerou tíhu organizace a opravdu to není jednoduché všechny nacpat tam, kam je potřeba, byla paní Kateřina Zelená, které tímto vzdávám hold a velké poděkování za dokonalou eliminaci nepříjemností a všeho ostatního nepozitivního.

Námětem konference byly provozní střechy, a to jak v dobrém, tak i ve zlém. Toto téma je velmi podstatné, protože všude se hledá něco nového, něco neobvyklého, co by bylo možné ve stavebnictví, tedy i oblasti střech zlepšovat a lépe využívat atd. Vybraným souborem přednášek a přednášejících jsme se snažili o co nejlepší pokrytí této tématiky. Posluchači nespali, poslouchali, takže témata i přednášky odpovídaly tomu, co bylo očekáváno. 

Z přednášek bych moc rád vyzvedl a zároveň poděkoval firmě IZOLPROTAN s.r.o. za velmi zajímavý a aktuální příspěvek o „modrých střechách“ a to nejen kvůli dalším možnostem hospodaření s vodou, ale také z titulu ukázky, co je podstatné. Starat se o rozumné hospodářství s vodou nebo se starat o hloubku kaluží na střechách. To bylo s hlasitým povzdechem. Možná, že nám chybí hlubší propojení se zahraničím, tak abychom nemuseli řešit marginální otázky o hloubce kaluží na střechách.

Samozřejmě, daly by se vyzvednout i další přednášky, ale to bych musel vyzvednout všechny a současně bych musel citovat sborník. Takže spíš poděkuji všem přednášejícím, kteří si dali práci připravit zajímavé povídání a prosím je, aby nám zachovali věrnost a aby se těšili na další ročníky.

Příspěvky ze sborníku letošní konference budeme postupně zveřejňovat na našem webu.


img-6343.jpg


Letošní rok byl již 19. ročníkem konference. Příští rok nás tedy čeká jubilejní ročník, kdy bychom chtěli přijít opět s něčím zajímavým.


Takže si dovoluji vyhlásit anketu na téma:

„CO BY VÁS NEJVÍCE ZAJÍMALO JAKO HLAVNÍ TÉMA JUBILEJNÍ KONFERENCE V ROCE 2019?“


Rádi bychom vás požádali o vyplnění dotazníku, který bude v příštím týdnu připraven na našem webu k vyplnění. 


Prosím, zkuste se zamyslet s námi nad tématy, která jsou vhodná pro publikaci a případnou diskusi. Prosím, zkuste se zamyslet nad organizací – co Vám v rámci naší konference chybí nebo přebývá. 


5 nejpodnětnějších odpovědí odměníme 5 volnými vstupy na 20. ročník konference Izolace 2019.


Děkujeme a těšíme se na příští rok. 

odborný garant konference Izolace 2018