Nové normy 02/2018

/autor: /
Dne 8. února 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2018.

ČSN EN 16783 (72 7250) 
kat.č. 504175 
Tepelněizolační výrobky – Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu; 
Vydání: Únor 2018 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16783 (72 7250) Tepelněizolační výrobky – Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu; Vyhlášena: Říjen 2017

ČSN ISO 10916 (73 0355) 
kat.č. 504262 
Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení*); 
Vydání: Únor 2018

ČSN EN 14496 (72 2492) 
kat.č. 503634 
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody; 
Vydání: Březen 2006 Změna Z1; Vydání: Únor 2018 

ČSN EN 13915 (72 3613) 
kat.č. 503638 
Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody; 
Vydání: Duben 2008 Změna Z1; Vydání: Únor 2018

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13032-2 (36 0456) 
kat.č. 504169 
Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory; EN 13032-2:2017; 
Platí od 2018-03-01 
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13032-2 (36 0456) Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory; 
Vydání: Září 2005

ČSN EN 14496 ed. 2 (72 2492) 
kat.č. 503633
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody+); EN 14496:2017; 
Platí od 2018-03-01 
S účinností od 2019-04-30 se zrušuje ČSN EN 14496 (72 2492) Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody; Vydání: Březen 2006 

ČSN EN 13915 ed. 2 (72 3613) 
kat.č. 503637 
Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody+); EN 13915:2017; 
Platí od 2018-03-01 S účinností od 2019-04-30 se zrušuje ČSN EN 13915 (72 3613) Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody; Vydání: Duben 2008 

ČSN EN 15882-1+A1 (73 0856) 
kat.č. 504013 
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí; EN 15882-1:2011+A1:2017; 
Platí od 2018-03-01 
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15882-1 (73 0856) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí; Vydání: Květen 2012 

ČSN EN 12697-18 (73 6160) 
kat.č. 503649 
Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 18: Stékavost pojiva; EN 12697-18:2017; Platí od 2018-03-01 
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-18 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 18: Stékavost pojiva; Vydání: Srpen 2005