Konference vodotěsných izolací spodních staveb

/autor: /,

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť uspořádala 8. 11. 2018 mezinárodní odbornou konferenci – Hydroizolácie spodných stavieb budov. Jejím hlavním tématem byly vodotěsné izolace spodní stavby ve všech ohledech, od poruch po hlavní trendy současného navrhování.

Obr. č. 1 – pan profesor Jozef Oláh, který konferenci programově sestavil a byl též jejím odborným garantem

Obr. č. 2 – plný sál dokumentoval zájem o tuto konferenci

Je nutné vypíchnout základní povzdech celého dne. Je to velmi důležitá část stavby, která se prakticky a úplně nedá opravit, resp. za velmi velkých nákladů a o životnosti těchto oprav nikdo moc neví. V rámci šetření a bohužel i neznalosti se technická kvalita a jistota provedení posouvá do úrovně – vyřešme to co nejlevněji. To je také co nejriskantněji a to se mnohdy nevyplácí.

Šetření na vodotěsných izolacích spodní stavby se moc nevyplácí, ale všichni na tom šetří. No soudní znalci budou mít neustále co dělat.

Program byl pestrý a konečně jej dokumentuje odkaz níže.

SSTVTS-Hydroizolacie-spodnych-stavieb-budov-13092018

Jsem vděčen panu profesorovi za jeho neustálou snahu o učení, vzdělávání. Je to činnost, která je v současné době nesmírně důležitá, a to zejména ve všech oblastech techniky, kde odbornost má tendenci se ztrácet nebo posunovat ve své důležitosti za jiné marketingově lépe prodatelné náměty.

Je faktem, že technické obory jsou směsicí znalostí a zkušeností, která se získává dlouhodobou praxí, bez ní, ale také bez dobrého technického základu v našem školství, zejména vysokoškolském, není možné očekávat, že stavby budou bez vad a poruch. Proto dávám velkou váhu na základní informace, které je nutné neustále opakovat tak, aby si studenti (všech věkových kategorií) uvědomili, že musí zvládnout základní informace tak, aby je pevně ukotvené uměli řádným způsobem používat.

Rád bych věděl, jaká je dotace přednášková a všeobecně pedagogická na našich vysokých školách, ale obávám se, že moc dostatečná není.

Doufám, že pan profesor bude mít neustále dost sil organizovat podobné konference, semináře atd.

Moc mu děkuji a vždy se budu snažit ze všech sil pomoci.

Pane profesore, děkujeme.