Konference Zeleň na budovách

/autor: /

Ve čtvrtek 14. září 2023 proběhla v Ostravě mezinárodní konference Zeleň na budovách jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu, která se uskutečnila pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka a MUDr. Zdeňky Němečkové Crkvenjaš, MBA – členky rady Moravskoslezského kraje.

Webový portál Izolace.cz byl mediálním partnerem akce.

V konferenčním sále Velkého světa techniky v Dolních Vítkovicích se před obří promítací plochou sešla více než stovka zájemců, aby se inspirovala snímky a videi o zelených střechách a vyposlechla si zkušenosti odborníků z různých zájmových oblastí, souvisejících s ozeleňováním staveb. Vyvrcholením v závěru konference bylo vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2023.

Přístupy k ozeleňování střech ve světě se vyvíjí, objevují se nové pojmy jako jsou biodiverzní zelené střechy, biosolární zelené střechy nebo modrozelené střechy, což koresponduje s novými technologiemi. Cílem konference bylo poskytnout aktuální informace širokému spektru účastníků, od zástupců veřejné správy, přes investory, projektanty až po dodavatele zelených střech a fasád.

Prvním přednášejícím byl Ing. Pavel Dostal (předseda Rady odborné sekce Zelené střechy a viceprezident mezinárodní organizace European Federation of Green Roof Associations – EFB), který se věnoval statistikám. Z nich vyplynulo, že v České republice loni přibylo 396 tisíc m² nových zelených střech. To je trojnásobek ve srovnání s rokem 2016, kdy v tuzemsku začal sílit zájem o ozeleňování budov. Nejčastěji se budují na novostavbách rodinných domů, pro řešení klimatické krize je ale klíčové zjednodušit ozeleňování stávajících budov.

Následoval zahraniční host, Dusty Gedge z Velké Británie (prezident mezinárodní organizace European Federation of Green Roof Associations – EFB a člen představenstva Green Roof Organisation – GRO), jehož vystoupení bylo věnováno biodiverzitě a propojení zelených střech s fotovoltaikou. Zcela jinak pojala vystoupení dr inż. Marta Weber – Siwirska z Polska (předsedkyně asociace Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone a členka představenstva World Green Infrastructure Network), když přítomné seznámila s diametrální rozdíly v podpoře výstavby zelených střech v jednotlivých městech. Že se tak neděje jen v Polsku doložil Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, když představil dotační program Zeleň střechám, který Brno zavedlo na podporu vytváření zelených střech na svém území. Připomenul úspěchy, které díky tomu Brno v ozeleňování dosáhlo a jež by nebylo možno tradiční výsadbou zrealizovat, protože tomu brání stavby, komunikace a husté podzemní sítě. S tímto programem má Brno v ČR prvenství, ale jeho prověřený model nabízí k využití i ostatním.

Od problematiky zahradnictví a legislativy směrem ke konstrukčním záležitostem posunul obsah konference jako první Ing. Martin Dubský z Výzkumného ústavu Silva Taroucy, když demonstroval výsledky zkoušek různých druhů substrátů. Zmínil přitom i vliv skladby na hydroakumulaci a na odtok srážek. S příklady výjimečných realizací ozelenění stavebních konstrukcí vystoupili Ing. Marie Tvrdá z Magistrátu města Ostravy, Ing. Daniela Davidová z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury v Ostravě a Ing. Eduard Chvosta (zástupce ředitele pro zahradnické obory na SOŠ Jarov), který je podepsán pod zelenou střechou nového pavilonu goril nížinných v ZOO Praha.

Zeleň se prolínala i dalším vystoupením, ale už se nejednalo o střechy, nýbrž o fasády. Přednášejícím byl Ing. Samuel Burian, hlavní autor metodiky Ozelenění fasád, který přítomné s touto složitou problematikou seznámil velmi srozumitelnou formou a doprovodil ji množstvím obrázků.

Za pořadatele – Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ), hodnotí konferenci jeho ředitelka Ing. Jana Šimečková: „Obsah konference se myslím podařilo sestavit tak, aby byl zajímavý pro každého ze široké škály účastníků, což vůbec nebylo jednoduché. Osvětu v oblasti zelených střech se dlouhodobě snažíme nekoncentrovat na jedno místo, proto jsme se letos po Praze přesunuli do Ostravy. V Moravskoslezském kraji pořád cítíme potřebu silnější propagace tohoto tématu, takže jsme velmi aktivně zvali 300 místních obcí. Oslovili jsme i vytipované architektonické kanceláře, protože máme pocit, že když se zelená střecha neobjeví už v projektu, tak prostě nebude. S tím souvisí i naše žhavá aktualita, kterou je navázání spolupráce s ČKAIT. Slibujeme si od toho lepší spolupráci zástupců zahradnictví a stavební praxe.“

Že slabinou zelených střech je právě propojení realizátorů stavební konstrukce se zhotoviteli vegetačního krytu, potvrdil Ing. Jaroslav Varga, CSc. (majitel firmy Izola Košice, s.r.o.), který i s dcerou přijel až z dalekých Košic. S vegetačními střechami experimentují na objektu své firmy už dlouho a dokonce se posunuli ještě dál – jako první zrealizovali funkční mokřadní střechu. „Je treba prepojiť stavebné technológie s myslením záhradníkov. Nadväzujú na nás, bez spolupráce by teda spoločné dielo nebolo úspešné. Pre nás je najdôležitejšia pôvodná hydroizolačná funkcia strechy a ochrana stavby voči chladu a teplu. Zeleň na streche je z nášho pohľadu už len nadstavba, a preto tie dve profesie – stavbár a záhradník – musia spolupracovať. Ak bude zle urobená hydroizolácia, tak zelená nadstavba je nanič, lebo bude musieť o pár rokov ísť preč a bude sa hľadať príčina zatekania. To je chyba súčasnosti, že to prvotné a podstatné sa trocha podceňuje a pridáva sa príliš veľká váha zelenej nadstavbe. Hoci o zelených strechách už vieme veľa, niektoré zaujímavosti sme sa na konferencii predsa len dozvedeli. Napríklad, že treba počítať s tým, že vegetačné strechy majú určitú obmedzenú životnosť, kedy musí prejsť k obnove rastlinstva a možno aj k výmene substrátu. To si treba uvedomiť, vegetačná strecha si žiada sekundárne náklady.“

Nedílnou součástí konference byly exkurze na zelené střechy v okolí Ostravy, které proběhly den před a další den po konání konference.

Výsledky soutěže Zelená střecha roku 2023 najdete zde: Zelená střecha 2023 – IZOLACE.cz