Konstrukční detaily střech s povlakovými izolacemi (podle nové ČSN 73 1901) nebo Konstrukční detaily plochých střech

/autor: /, , ,

Pozvánka na konferenci Izolace – webinář 4. 2. 2021

Toto téma je velmi důležité, jednak z hlediska správného technického řešení konstrukčních detailů, aby měly všechno, co potřebují, ale také z hlediska zacházení s technickými podklady pro tyto konstrukční detaily.

Každý chápe, že konstrukční detail musí být navržen, realizován, tak, aby dlouhodobě a bezproblémově fungoval, ale je nutné velmi pečlivě tyto detaily publikovat a snad ještě důležitější je správa detailů, protože žijeme v dynamicky fungující době a vše zastarává, takže používání detailů, které byly moderní před 10 lety, není úplně optimální a je vždy nutné sledovat současné technické trendy, ale i ve správě databáze konstrukčních detailů.

V rámci realizace konstrukčního detailu – ploché střechy vnímám několik velmi významných bodů:
1. Navrhování izolačních detailů má svá pravidla, která by každý projektant měl znát a respektovat. Když ne, pak by měl přebírat ty informace, které jsou korektní a ne bezhlavě surfovat po internetu, kde je bohužel i velké množství nekorektních nebo zastaralých informací.


Obr. č. 1 – Velmi blbý detail, která jednak nic neřeší a ještě navíc co řeší, to řeší blbě.

V případě, že je v projektu identifikován detail tohoto typu, pak je potřeba celý projekt velmi pečlivě prověřit, protože na tomto detailu je špatně vše, resp. tam není řešeno vůbec nic.

Při krátkém rozboru dojdeme k mnoha vadám, ze kterých vybírám:
• Formálně v detailu nejsou žádné kóty, které by tento detail popisovaly. Je nakreslen jednou tloušťkou čar, což je také nepřehledné, co je v řezu a co není.
• Skladba, která je tam jako pochozí, je ve vysvětlivkách publikovaná jako betonová dlažba do pískového lože. Nikde tam není odvodnění, protože voda se zarazí na něčem, co ani není popsané a vytvoří se louže, a to nemluvím o zimě, kdy se zvednou jednotlivé dlaždice, a to nemluvím, jak se ten písek bude zhutňovat.
• V celém detailu chybí mechanické kotvení, takže člověk neví, co je připevněno, kam a jak.
• Zarážka dlažby není absolutně popsaná, tím méně, aby bylo popsáno její kotvení k podkladu.
Celý detail je nepoužitelný, a to jak po faktické, tak i formální stránce. Toto je příklad něčeho, co je absolutně špatně, ale ve většině případů potkávám, že detaily vykazují menší množství chyb, ale jsou stejně závažné. Nezáleží na množství, ale na kvalitě. Možná, že by bylo vhodné zavést slovník nebo gramatiku hrubých stavebních chyb.
2. Použití prefabrikovaných tvarovek – resp. prefabrikace. Jejich výroba a aplikace v reálném životě výrazným způsobem ulehčuje provádění a zvyšuje bezpečnost realizovaných izolačních systémů. Tedy jeden z prvních poznatků je, že když jsou použity korektní izolační tvarovky, pak je riziko vyplývající z provádění konstrukčních detailů výrazně zmenšeno.

 
Obr. č. 2 – příklady střešních vpustí s fóliovou a asfaltovou manžetou

Samozřejmě i u tvarovek se můžeme setkat s vadami, které potom vyústí v poruchy. Jedná se zejména o případy, kdy jsou použity tvarovky, ale z nekvalitních materiálů.

 
Obr. č. 3 – použití tvarovek z nekvalitního materiálu

Zde je patrný pohled na nekvalitní materiál (krokodýling) ve srovnání s kvalitním. Přičemž ten nekvalitní byl použit při výrobě tvarovek, které obalují prostupy nalevo.

3. Vlastní provádění konstrukčních detailů je to nejnáročnější, co čeká na izolatérskou firmu. Každá izolatérská firma je organizovaná do paret, které se skládají z parťáka, který vše organizuje a provádí dominantně konstrukční detaily, pak je tam další člen, který provádí svařování izolace v ploše a zbývající členové, 1 až 2, připravují materiál ke zpracování a vykonávají další pomocné práce.


Obr. č. 4 – Provádění v ploše, resp. provádění detailů (pro každé je specializovaný izolatér, resp. „detailista“ bývá i parťákem celé skupiny)

Na základě mnoha let zkušeností mám určité nacvičené reflexy, jak se koukat na projekt, jak se koukat na stavbu. Vždy začínám s kontrolou od nejsložitějšího detailu nebo něčeho komplikovaného. Prakticky vždy se něco takového najde, a to jak v projektu, tak na stavbě.
V případě, že toto komplikované je vyřešeno řádně a bez vad, pokračuji k ostatním věcem už jen letmo, protože, když někdo pečlivě vyřeší komplikovanost, pak jednoduché věci jsou pro něj hračkou.
Při kontrolách projektu platí to samotné, ale výsledků je víc, nejen správně/nesprávně, ale i velký pozor – to je tehdy, když v projektu chybí právě ty detaily, které jsou komplikované a právě tedy rozhodující. Takže, když při kontrole projektu identifikuji absenci důležitých detailů, pak provádím kontrolu velmi pečlivě, protože takovýto projekt mnohdy skrývá značnou míru záludností, které je nutné identifikovat a pokud možno napravit.