Konference Izolace 2021 – webinář 4. 2.

/autor: /,

Vážení přátelé, dámy a pánové,
jako každý rok, tentokráte 4. února 2021, bude konference Izolace.
Jako každý rok se budu těšit na všechny příspěvky a další události svázané s touto konferencí.
Jako každý rok to však nebude – bude bohužel webinář.
Jako každý rok však doufám v to, že pro každého posluchače bude tato konference zajímavá a přinese spoustu nových informací.

Jako každý rok doufám, že budeme sledovat pokrok. V této době to však plně nebude jen otázka klasických přednášek v naplněném sále, ale bude to šíření informací jinými metodami. Bohužel se budeme muset zříci příjemného setkávání, zato budeme mít možnost zjistit, zda i alternativní možnosti zajistí sdílení informací.

Jako každý rok přednáším v rámci FA ČVUT své milované izolace. Letos se mi to nepoštěstilo a veškerá výuka byla a je distanční. Je to divné povídat a dělat vtípky bez okamžité reakce posluchačů. Nicméně si na to lze zvyknout. Jedna z významných pozitivit je v oblasti zpracovávání seminárních prací, kdy je možné tyto práce lépe sledovat a lépe, průběžně, opravovat. Takže vše negativní má i svá pozitiva.
Pro příští rok jsme připravili trochu jiný koncept konference, kde dominantní pozornost bude věnována konstrukčním detailům v kontextu stavby. Tedy tvorba detailů v souvislosti s použitými materiály a konstrukčními prvky.

Dominantním tématem budou ploché střechy a jejich detaily.

Základní blok konference bude složen z příspěvků, které se budou zabývat detaily obecně. Zde bych chtěl zejména jmenovat paní doc. Ing. Šárku Šilarovou, CSc. (která bude současně i konferenci řídit), její příspěvek bude o korektním navrhování konstrukčních detailů. Můj příspěvek bude na téma zásadní chyby při navrhování konstrukčních detailů. Poslední příspěvek tohoto bloku bude mít pan Jiří Doležal, který dokáže udělat i neudělatelný detail. Sám jsem toho byl svědkem, takže nekecám.
Kromě těchto tří budou se svými příspěvky participovat i další specialisté, včetně pana prof. Ing. Jozefa Oláha, pana Josefa Krupky a mnohých dalších.

Další bloky budou zaměřeny na technické řešení detailů v rámci dominantně výrobních firem, které také disponují směrnými řešeními – detaily. Ty směrné detaily pak budou shrnuty na https://www.izolace.cz/tech-reseni/, kde bychom chtěli umístit vybraná technická řešení, která považujeme za korektní a bezpečná.

Každá firma, každý výrobce nebo dodavatel, má jiný přístup k šíření konstrukčních detailů, proto si myslím, že shromáždit je na jednom místě by bylo velmi důležité a pozitivní pro všechny. Od studentů až po projektanty, kteří mnohdy hledají a hledají marně nebo na špatných místech.

Na shledání se těší A.W.A.L. s.r.o. a Marek Novotný