Konference Izolace 2021

/autor: /, ,

Konference na začátku příštího roku bude ne formou ksicht na ksicht, ale formou webináře.

V současné době učím již dva semestry na ČVUT ksicht na počítač a je to takové smutné. Člověk nevidí reakci posluchačů a nemůže tomu přizpůsobit svůj hlas ani implementovat „historky z natáčení“ nebo něco, co by posluchače v daném okamžiku zaujalo, případně probudilo. Je to velmi náročné na přednášení a velmi náročné na přípravu. V podstatě jsem musel modifikovat všechny své přednášky na novou situaci.

Samozřejmě, že to má i některá svá pozitiva. Kromě přednášek řeším přes Microsoft Teams i seminární práce. V této oblasti je tento systém naprosto vynikající, a to i díky grafickému tabletu, přes který mohu přímo opravovat jednotlivé studentské práce a ihned je sdílet. Další obrovskou výhodou je historie komunikace, která tam je archivovaná. Takže pro seminární práce a jejich odevzdávání, kontrolu atd. je to naprosto vynikající nástroj, který pomáhá a zefektivňuje veškerou práci.

Takže jedna část vyučovacího procesu je naprosto vynikající. Další, tj. přednášky, technické podklady, resp. podklady všeobecně, jsou oblastmi, které jsou v daleko horším stavu. Zde chybí následující části:
E-learning – v současné době neexistuje komplexní stavební vzdělávací platforma v této oblasti.
Tendence vytvořit tento systém jsou v rámci ČKAIT, ale je to běh na velmi dlouhou trať a možná to nebude úplně vděčná práce. Nicméně je důležité tento systém připravit, protože elektronická komunikace je nesmírně důležitá. Samozřejmě takovýto systém musí být neustále kontrolován a neustále inovován. Tato inovace musí být minimálně jedenkrát za rok, takže je to náročná práce, která vyžaduje spoustu a spoustu času.

V rámci internetu najdete všechno, ale výrazná část informací je buď vadná, resp. zastaralá. Identifikace tohoto není vůbec jednoduchá, zejména pro lidi, kteří se neorientují v dané problematice, tam lze potom napáchat dramatické škody.
Jako jednu z významných věcí na internetu bych viděl „černou listinu“ vadných webovských stran, kde jsou technické, ale i jiné nesmysly. Bohužel v přehršli informací na internetu toto není zřídkavé, ale velmi časté.

Významnou částí naší konference bude převedení technických informací na web. Dlouhá léta spravujeme www.izolace.cz, kde se snažíme shromažďovat relevantní a správné informace o izolacích. Považujeme tuto práci za nekonečnou a i tam jsou občas věci, se kterými v průběhu času přestaneme sympatizovat a likvidujeme je.
V rámci webinářoidní konference Izolace 2021, se budeme snažit do části:
https://www.izolace.cz/tech-reseni/ implementovat informace od našich přednášejících, resp. od dalších firem, které mají kvalitní pověst na trhu. Pro rok 2021 jsme si předsevzali postavit informační systém v oblasti plochých střech, a to i provozních tak i bez.
Něco již tam je, ale je nutné dále pracovat na technických informacích, která tam umístíme.

Scan. č. 1 – toto je printscreen obrazovky daného odkazu

V současné době v této sekci jsou již základní informace, ale doufáme, že v následujících dnech a měsících se nám podaří udělat z této sekce něco, kde bude možné najít kvalitní a korektní informace z oblastí střech, ale nejen z nich.