Kotvení těžkých technologií včetně fotovoltaiky na ploché střechy

/autor: /,

Kotevní systém SOL-F

Je vůbec možné na ploché střeše vytvořit vysoce únosné kotvení
těžkých technologických celků bez toho aby tato místa tvořila významné
tepelné mosty a byla zdrojem příčin poruch v netěsnostech? Současná
řešení za pomoci různě tvarovaných  zámečnických konstrukcí stále
přísnější požadavky na tepelnou ochranu budov v budoucnu jistě nesplní.
Existuje však  bezpečné, přizpůsobivé a rychlé řešení kotvení
technologií na ploché střechy? Ano, může jím být upevňovací systém
SOL-F.

SOL-F
Bezpečný montážní systém o vysoké únosnosti při zajištění vodotěsnosti přípojů a bez tepelných mostů.

acfa38b.jpg


 Firma
SFS intec vyrábí a dodává unikátní sestavu systému SOL-F, skládající se
z kompletizovaných  upevňovacích prvků , z montážních přípravků a
výpočetního programu, pro bezpečné, přizpůsobivé a rychle montovatelné
upevnění konstrukce či nosných profilů technologických zařízení na
ploché střeše.

Charakteristiky kotevního systému SOL-F
Bezpečný:
–  pro posouzení statiky a pro návrh upevnění systému SOL-F je k dispozici jednoduchý a uživatelsky přátelský výpočetní program
– 
speciální nerezové šrouby vyvinuté firmou SFS intec jsou zajištěny
proti přetočení, což zaručuje jistotu správné montáže těsnící příruby
–  absolutně vodotěsný spoj spodní a horní upínací příruby, který bezpečně těsní i při tlakové vodě
–  vysoká životnost kotvy z důvodu použití velmi kvalitních materiálů
–  bez tepelných mostů: distanční profil z vysokojakostního plastu PPA je vyplněn izolací PUR

Přizpůsobivý:
–  k dispozici jsou různé délky distančních profilů
pro rozličné tloušťky tepelných izolací. Pro spádové tepelné izolace je
možné profil na stavbě seříznout na požadovanou délku.
–  kotva je použitelná na všechny druhy nekašírovaných hydroizolací na bázi PVC, FPO/TPO, EPDM, PIB, EVA

– 
v závislosti na kvalitě nosného podkladu lze kotvit do trapézového
plechu (dle požadované únosnosti s výměnou), dále do ocelových profilů,
betonu, pórobetonu a dřeva. Omezující je pouze maximální délka vhodných
šroubů či hřebů, zpravidla lze SOL-F kotvit až do tloušťky tepelné
izolace 280 mm. (u kotvení do betonu až do tloušťky tepelné izolace 400
mm)

–  široké možnosti použití nejen u novostaveb, ale zejména při dodatečné montáži těžkého zařízení na plochou střechu

Rychlý: 
–  montáž kotvy bez narušení nosné konstrukce a bez poškození parozábrany
–  vrtací zařízení je přizpůsobeno požadavkům na rychlost a spolehlivost montáže
– 
kotvení bez dodatečných svarů a těsnění hydroizolace, čímž se postup
montáže velmi zrychluje a stavební náklady se snižují na minimum

Montážní postup

acfa390.jpg

Systém SOL-F splňuje požadavek minimalizace tepelného mostu a průměrný součinitel prostupu tepla je následující:             

–  u tepelné izolace tloušťky 100 mm je delta U=0,0212 W/m2 x K
–  u tepelné izolace tloušťky 160 mm je delta U=0,0128 W/m2 x K
–  u tepelné izolace tloušťky 200 mm je delta U=0,0101 W/m2 x K

acfa3af.jpg

Systém SOL-F splňuje v souladu s ETAG 006 při cyklickém zatěžování
(500 cyklů / 800 N) vodotěsnost při tlaku vodního sloupce -0,35 bar
(odpovídá vodnímu sloupci o výšce 3,5 metru)

acfa3a4.jpg   

Statické
návrhové hodnoty systému SOL-F jsou velmi vysoké a zpravidla se jedná o
posouzení nejen kotvy samé, ale i o posouzení únosnosti nosné
konstrukce. Kotva SOL-F má garantované hodnoty únosnosti ve střihu, v
namáhání ohybem a při namáhání tlakem. Při teplotě 57 stupňů Celsia a
možném stlačení o 1 mm je únosnost v tlaku 7 500 N (750 kg), při možném
stlačení o 3 mm je únosnost při stejné teplotě 28 000 N (2 800 kg).

acfa3aa.jpg

Praktická ukázka montáže SOL-F
Realizace nástavby konstrukce sedlové střechy na rodinném domě v Kostelních Střímelicích.

acfa393.jpg

Na střeše bylo instalováno 10 kotvících bodů systému SOL-F. Montáž
probíhala za ideálních podmínek a trvala celkem 150 minut. Na žádost
realizační firmy byla několik dní po montáži kotev uskutečněna zkouška
vodotěsnosti kotev a spojů. Při zkoušeném podtlaku 0,40 bar se
nevyskytly ve zkušebním zvonu nad kotvou žádné bubliny. Všichni
účastníci zkoušky se přesvědčili o nezávadnosti a těsnosti kotev SOL-F.

acfa397.jpg

Kotvení SOL-F do betonového podkladu je velmi jednoduché. V současné
době je maximální délka šroubů do betonu 275 mm a lze tedy jimi upevnit
distanční profil přes tepelnou izolaci tloušťky do 240 mm. Při použití
hřebů do betonu řady Spike Twister je možné bezpečně upevnit distanční
profil přes tepelnou izolaci maximální tloušťky až do 400 mm. Předvrtání
betonu příklepovým vrtákem o průměru  5 mm pro šroub do betonu řady TI a
o průměru 6,3 mm pro hřeb do betonu řady DT přes otvor v  distančním
profilu není žádným problémem. Požadované délky příklepových vrtáků jsou
součástí nabídky montážního příslušenství firmy SFS intec.

o8.png

Závěr

Kotvy SOL-F mohou přispět k bezproblémovému řešení umisťování těžkých technologií a pochůzných lávek na plochých střechách. Podrobné informace ke kotvám SOL-F naleznete na webu: www.sfsintec.cz