Nové normy 07/13

/autor: /

Dne 8. července bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/13) se seznamem
nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu
portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v
následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. srpna
2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 15241 (12 7024)
kat.č. 93273
Větrání
budov – Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním
a infiltrací v budovách
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se
zrušuje ČSN EN 15241 (12 7024) Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení
energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách; Vyhlášena:
Prosinec 200
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15242 (12 7026)
kat.č. 93272
Větrání budov –
Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně
infiltrace
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15242 (12
7026) Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách
včetně filtrace; Vyhlášena: Prosinec 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14305+A1 (72 7227)
kat.č.
93308
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové
instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) –
Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN
14305 (72 7227) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové
instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace;
Vydání: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14307+A1 (72 7229)
kat.č.
93306
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové
instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) –
Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN
14307 (72 7229) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové
instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) –
Specifikace; Vydání: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14308+A1 (72 7230)
kat.č.
93305
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové
instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a
polyisokyanurátové (PIR) pěny – Specifikace
Vydání: Červenec
2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14308 (72 7230) Tepelně izolační výrobky
pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé
polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny – Specifikace; Vydání:
Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14309+A1 (72 7231)
kat.č.
93304
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové
instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) –
Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN
14309 (72 7231) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové
instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) –
Specifikace; Vydání: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 17497-2 (73 0533)
kat.č.
92985
Akustika – Rozptylové vlastnosti povrchů – Část 2: Měření
činitele směrové difuze ve volném poli
Vydání: Červenec 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1793-1 (73 7060)
kat.č. 93198
Zařízení
pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností – Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové
pohltivosti
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN
1793-1 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody
stanovení akustických vlastností – Část 1: Určení zvukové pohltivosti
laboratorní metodou; Vydání: Září 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1793-2 (73 7060)
kat.č. 93207
Zařízení
pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností – Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v
podmínkách difuzního zvukového pole
Vydání: Červenec 2013
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN EN 1793-2 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního
provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 2: Určení
vzduchové neprůzvučnosti laboratorní metodou; Vydání: Září 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1793-6 (73 7060)
kat.č. 93208
Zařízení
pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení vzduchové neprůzvučnosti
in situ v podmínkách přímého zvukového pole;
Vydání: Červenec
2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN125. ČSN EN 60968 + A1 (36 0290)
kat.č.
93234
Zdroje světla s integrovanými předřadníky určené pro všeobecné
osvětlování – Bezpečnostní požadavky (obsahuje změnu A1:1992)

Vydání: Srpen 1994
Změna Z1
Vydání: Červenec
2013
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník
ÚNMZ