Nové normy 06/2013

/autor: /

Dne 7. června bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (06/13) se
seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich,
které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás
vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených
dokumentů je od 1. července 2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 13956 (72 7611)
kat.č. 93106
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky
Vydání: Červen 2013
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN EN 13956 (72 7611) Hydroizolační pásy a fólie –
Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a
charakteristiky; Vydání: Leden 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15814+A1 (72 7681)
kat.č. 93092
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky – Definice a požadavky
Vydání: Červen 2013
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN EN 15814+A1 (72 7681) Asfaltové polymerem
modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky – Definice a
požadavky; Vyhlášena: Duben 2013
ČSN EN 15814 (72 7681) Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky –
Definice a požadavky; Vydání: Listopad 2011
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13967 (72 7612)
kat.č. 93165
Hydroizolační
pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti
vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě
– Definice a charakteristiky
Vydání: Květen 2005
Změna Z2
Vydání: Červen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13967 ed. 2 (72 7612)
kat.č. 93166
Hydroizolační
pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti
vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě
– Definice a charakteristiky
Vydání: Září 2012
Změna Z1
Vydání: Červen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14909 (72 7614)
kat.č. 93167
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky
Vydání: Červenec 2006
Změna Z2
Vydání: Červen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14909 ed. 2 (72 7614)
kat.č. 93168
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky
Vydání: Listopad 2012
Změna Z1
Vydání: Červen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0810
kat.č. 93152
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
Vydání: Duben 2009
Změna Z3
Vydání: Červen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

OPRAVY ČSN

ČSN EN 14891 (72 2430)
kat.č. 93155
Vodotěsné
výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady
– Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a
označování
Vydání: Listopad 2012
Oprava 1; (idt EN 14891:2012/AC:2012)
Vydání: Červen 2013 (Oprava je vydána tiskem)


EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 12569 (73 0311)
kat.č. 92633
Tepelné
vlastnosti budov a materiálů – Stanovení výměny vzduchu v budovách –
Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu; EN ISO 12569:2012; ISO
12569:2012
Platí od 2013-07-01
Jejím vyhlášením se
zrušuje ČSN EN ISO 12569 (73 0311) Tepelné vlastnosti budov – Stanovení
výměny vzduchu v budovách – Metoda změny koncentrace indikačního plynu;
Vydání: Červen 2002

 

zdroj: Věstník ÚNMZ