Krása japonských střech – památková péče

/autor: /
Pro nás jsou památky něco úplně jiného než pro Japonce. Oni chápou kontinuitu vývoje, to, že je nutné vše obnovovat. Snaží se při tom pracovat stejnými metodami jako v minulosti, ale když to nejde, tak to udělají tak, že to vypadá jako původní. 

Dík nepřející historii, konci druhé světové války, který přinesl zničení mnohých památek (?!), je v Japonsku velmi rozšířené stavění na základě starých postupů s použitím toho, co lze použít a s doplněním toho, co je nutné vyměnit. Konečně – dřevěné konstrukce nevydrží věčně a je nutné je obnovovat.

Jednu věc je nutné obdivovat – bezpečnost práce a její organizovanost. 

Na následujících obrázcích je možné vidět práci pokrývačů na historickém objektu, jejich staveniště a zajištění bezpečnosti tohoto staveniště. Tento objekt patří od areálu Hase-dera Temple. Legenda stanovuje založení této svatyně do období Tenpyō era (729–749 n.l.), i když existující dokumenty posouvají její vznik do doby Kamakura period (1192–1333), tedy do doby, kdy v této oblasti sídlil šogunát, jehož sídlo se v průběhu dějin různě přesouvalo.


pokryvaci10.jpg

obr. č.  1 – Vstup do celého areálu včetně části, kde se předělávala střecha

pokryvaci02.jpg

obr. č.  2  – pokrývači při práci


pokryvaci12.jpg

obr. č.  3 – pohled na vstup z vnitřní strany areálu


pokryvaci08.jpg

obr. č.  4 – pokrývači při práci
pokryvaci06-vyrez.jpg

obr. č.  5  – detail odstraňování krytiny. Původní zajišťovací lepenka zůstává na místě.

Na tomto obrázku je patrné odstraňování keramické krytiny, včetně podkladních vrstev, doplňkové hydroizolace atd.. Keramické tvarovky leží na kontralatích, které jsou podloženy dalšími materiály, včetně bednění, na kterém je vystavena celá krytina. Přesto, že zcela evidentně jsou při provádění používané současné materiály a technologie, je zachována historická atmosféra. Konečně nic nevydrží navěky, jen je nutné to citlivě opravit, rekonstruovat a zfunkčnit. 

Japonská památková péče spočívá v pečlivém přístupu zachování původního ducha, i když se nezachraňují části staveb, které již nefungují, ty se zplna nahradí, ale citlivě s použitím pokud možno autentických technologií a materiálů.