Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech

/autor: /
Představujeme vám Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech, které stanovují zásady a požadavky pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech, tj. střech s vegetačním souvrstvím. Dokument popisuje různé způsoby ozelenění a rovněž používané materiály a vegetaci. Standardy slouží jako doporučení pro projektanty, investory a zhotovitele zelených střech a staly se závazným dokumentem pro stavbu zelených střech v rámci grantu Nová Zelená úsporám.

Zpracovatelem je Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Sekce je členem EFB – Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände (tj. organizace sdružující národní svazy pro ozeleňování střech ze 13 zemí Evropy). 
Pro zpracování dokumentu byla vytvořena 16členná pracovní skupina, která provedla rešerši a vyhodnocení podkladů, zhodnotila možnost jejich převzetí, resp. změn a úprav podle místních podmínek a legislativy České republiky.
Členové pracovní skupiny byli vybráni z různých oborů, výzkumných ústavů i firem, tak, aby bylo zajištěno propojení teorie i praxe, stavebního i zahradnického oboru, nezávisle na zájmech jednotlivců, firem nebo skupin. 
Z nich byli zvoleni vedoucí jednotlivých témat, kteří pak vypracovali a sepsali jednotlivé kapitoly a postarali se o vznik dokumentu.
Ing. Jitka Dostalová: OBLAST UPLATNĚNÍ, POJMY, FUNKCE A PŮSOBENÍ ZELENÝCH STŘECH, ROZDĚLENÍ ZELENÝCH STŘECH. Odborná koordinace, zahraniční zdroje.
Ing. Karel Chaloupka: STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PRO ZELENÉ STŘECHY
Ing. Petr Vacek: DRENÁŽNÍ, FILTRAČNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ, OCHRANNÁ A KOŘENOVZDORNÁ VRSTVA 
RNDr. František Šrámek, CSc.: VEGETAČNÍ VRSTVA 
Ing. Samuel Burian: VEGETACE 
Bc. Josef Vokál: PODMÍNKY PŘEVZETÍ, PÉČE A ÚDRŽBA 
Ing. Jana Šimečková: Administrativa a formální úprava 


Publikace je součástí projektu Zelené střechy-naděje pro budoucnost II. podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.