Malá část stavby se spoustou vad

/autor: /, ,

 

Seznámím vás s balkónem, který vykazuje celu řadu a vad a poruch.  Prakticky všechny jsou dokumentovány na následujících obrázcích. Je velmi vhodné si popsané souvislosti uvědomit a podobným krokům se vyhnout.

Vady z provozního hlediska

Zábradlí, které je na obrázku, je nestabilní, protože není zakotvené do svislé konstrukce. Kvůli tomu je celé namáhané jako konzola, a to při jeho subtilnosti může být docela nebezpečné. Nešťastné je i řešení příčlí, po kterých se dá velmi snadno vylézt. Z hlediska provozu domu s dětmi, jde o konstrukci vyloženě riskantní.

Kromě provozních prvků je u balkónu patrné také zatékání. Projevuje se ztékáním po celém obvodu balkónu.

Druhý obrázek je dokladem všesměrného zatékání – z čela, v koutech i na spodní ploše balkónu.

Vady konstrukčního řešení

Snímek dokumentuje zatékání kolem nedostatečně vytaženého klempířského prvku.

Zde je zachycena koroze okapnice v důsledku permanentně stojící vody za touto okapnicí.

Důvodová zpráva

Seznámili jste se všemi nešvary malého balónu a nyní si pojďme objasnit, co stojí za jejich vznikem. Veškeré komponenty balkónu byly prováděny „per partes“, bez jakékoliv koordinace. To znamená, že po nosné konstrukci (marně jsem zde hledal přerušení tepelného mostu) udělali klempíři okapnici, ale neprovedli ji tak, aby eliminovala zatékání z oblasti styku vodorovné a svislé konstrukce. V tomto detailu není také ani stopy po vytažení vodotěsné izolace do odpovídající výšky, tj. nad pochozí vrstvu. Pak byla realizována pochozí vrstva a nakonec zábradlí.

Každý z popsaných úkonů měl na starosti jiný dodavatel a všichni pracovali bez jakékoliv koordinace. Tak se stalo, že došlo k různým excesům, při kterých dodavatelé ničili díla svých předchůdců.

Osobně v takových případech doporučuji jednoho dodavatele, který si dodávku sám zkoordinuje, a tak eliminuje případné poruchy. V tomto případě koordinace nefungovala a výsledky jsou tristní.

Závěrem ještě musím podotknout, že jsem byl na místě prakticky ihned po dokončení balkónu. A viděl jsem tolik chyb. Jaký bude stav této konstrukce po první zimě, to teprve uvidíme. Moc optimistický nejsem.