Příklad maléru izolatérského řemesla

/autor: /, ,

Při poslední přednášce předmětu Pozemní stavby/Vady a poruchy staveb (který učím na FA ČVUT) se zvedl jeden ze studentů s otázkou: „Máte vůbec nějaké příklady toho, jak se to má správně dělat?“ Měl pravdu, moc jich nemám. Zatímco těch negativních vlastním opravdu velké množství. Jeho otázka mě vyburcovala k reakci a začal jsem pátrat a prosit kolegy o hezká a povedená řešení. Doufám, že do budoucna svůj hendikep napravím a budu moci ukazovat i to pozitivní – jak mají být práce na stavbách řádně provedené. Tak jako na úvodním obrázku.

Na následujících obrázcích je hranatý prostup, který je opracován ve fólii. Jde o provedení naprosto neodborné. V rámci realizace a následné kontroly se zjistila řada netěsností, takže bylo nutné záplatovat, záplatovat a záplatovat.

Na obr. 13 je pouze opracování daného detailu fóliovou hydroizolací. Bohužel nevidíme pod ni, jak vypadá opracování dalších důležitých součástí tohoto detailu. Jak je provedena parotěsná zábrana, jak je ukotvena na prostupující těleso, jak je kolem dokola realizována tepelná izolace… Vidíme jen velmi problematicky provedenou fóliovou hydroizolaci.

Obr. 1 Zfušovaný detail hranatého prostupu

Obr. 2 Zfušovaný detail hranatého prostupu

Obr. 3 Zfušovaný detail hranatého prostupu

Bohužel, v současné době neexistuje učební obor izolatér, který by stavební pracovníky naučil základní principy provádění izolačních systémů, a to nejen v detailech, ale i v ploše. Protože i pokládku v ploše je nutno provádět pečlivě, aby izolace opravdu fungovala. Myšleno je na první dobrou, ne podle předvedeného schématu nekonečného záplatování.

Demonstrovaný typ provedení prostupu je základním signálem pro všechny stupně dozorů, že je nutné se velmi pečlivě věnovat kontrole provedených izolací. Bylo by bláhové se domnívat, že z celé střechy se nepovedl právě jen tento jediný detail.

Článek jsem ale začal potřebou pozitivních příkladů, takže se k nim vraťme. Prohlédněte si příkladné řešení, které by se ostatní měli snažit napodobovat. Protože takto by střechy měly vypadat. Za snímek děkuji kolegům z firmy Izolex Moravia, spol. s r.o., kteří mi poskytli záběr ze své realizace. Mohu potvrdit, že takto by měl vypadat řádně opracovaný hranatý prostup ve fólii.

Obr. 4 Řádně opracovaný hranatý prostup

U řádně opracovaného hranaté prostupu je důležité, aby fóliová hydroizolace byla řádně upevněna na těle prostupu (zde pomocí přinýtované lišty z poplastovaného plechu), aby v koutech a rozích byly zesilující tvarovky a u paty prostupu bylo možno detail stabilizovat, ukotvit. Takto provedený detail může nádherně fungovat a v případě volby kvalitní fóliové hydroizolace i velmi dlouho.

Další příklady kvalitně opracovaných prostupů poskytly firmy Izolex Moravia a TESTA