Mechanické kotvení a jeho vliv na konstrukční detaily, část II.

/autor: /, ,

Závěrem lze konstatovat, že pokud se dodržují stanovená pravidla kotvení konstrukčních detailů, tak mechanické kotvení střešních izolací je velice efektivní a ekologické zabezpečení stability střešního pláště po celou dobu jeho životnosti.

Mechanicke_kotveni_a_jeho_vliv_na_konstrukcni_detaily

Josef Frodl
FRODL GROUP s.r.o., 503 27 Vlčkovice33, info@frodlgroup.cz