Mechanické kotvení a jeho vliv na konstrukční detaily, část I.

/autor: /, ,

Příspěvek z konference Izolace 2021 pana Josefa Frodla ze společnosti Frodl Group s.r.o. pojednává o důležitosti správného provedení střešních detailů.

Úvod

Spolehlivost každé střechy je přímo závislá na správném provedení střešních detailů. Je tomu tak i u plochých střech, stabilizovaných kotvením proti destruktivním účinkům větru. Mělo by být samozřejmostí, že realizátor střechy bezchybně upevní dané střešní vrstvy k podkladu pomocí kvalitních kotevních prvků, jejichž počet a rozmístění v ploše střechy odpovídá kotevnímu plánu, předem zpracovanému podle platných norem a předpisů.
Ve svém příspěvku bych se chtěl ve stručnosti věnovat mechanickému kotvení okrajů střešního pláště plochých střech. což je oblast, která je bohužel častou příčinou vážných poruch střešního pláště ploché střechy z důvodu nesprávně provedeného kotevního detailu okraje střechy.

Mechanicke_kotveni_a_jeho_vliv_na_konstrukcni_detaily