Moderní spojovací prvky pro tesařské konstrukce

/autor: /

Při budování dřevěných konstrukcí vznikají různé spoje jednotlivých prvků. Odolnost a životnost celých konstrukcí je přímo závislá na pevnosti a trvanlivosti těchto spojů.


Spojování se provádí zejména pomocí klasických tesařských spojů, které jsou estetické, ale jejich nevýhodou je zeslabení dřeva v místě spoje a nutnost použití masivnějších prvků. Dále se ke spojování využívají různé materiály jako např. kolíky, hřeby, kovové úhelníky, lepidla a vruty, často pak v kombinaci s klasickými tesařskými spoji. Samostatnou kategorií jsou nově vyvíjené tzv. skryté spoje, které můžeme vidět na obrázcích č. 1a, 1b.
Nejčastěji používaným doplňkovým spojovacím materiálem klasických tesařských spojů byly doposud krovové hřebíky. Jejich vývojovým nástupcem jsou speciální vruty, které vykazují v mnoha ohledech výrazně lepší fyzikální parametry. Před více než 2 lety jsme jakožto střechařská realizační firma začali hledat osvědčeného výrobce těchto spojovacích materiálů. Našimi požadavky byly zejména vyšší statická odolnost a houževnatost při extrémních projevech počasí. Dále pak urychlení práce, možnost šetrnější demontáže v případě pozdějších úprav již hotové konstrukce a platné certifikace splňující evropský standard.
Takto stanovené kvalitativní podmínky splnila produktová řada Rothofixing italské firmy Rothoblaas. Jedná se o firmu, která své výrobky vyvíjí ve vědecké a výzkumné spolupráci s vysokou školou Universita degli Studi v italském Trentu. Po dvou letech používání spojovacích systémů Rothofixing jsme se rozhodli přiblížit možnosti jejich využití i ostatním firmám, které se zabývají montáží dřevěných konstrukcí.
Jedná se o řadu speciálních vrutů HBS se zápustnou hlavou, které se vyrábějí v délkách 3 – 60 cm (obr. 3). Dále pak vruty řady HBS+ s kuželovitou hlavou, vyráběné v délkách 3 – 50 cm (obr. 4) a vruty TBS s velkou plochou hlavou v délkách 8 – 40 mcm (obr. 5). Na obr. 2 je vidět výsledek testování houževnatosti vrutů, které probíhalo fyzickým namáháním na dílně a také přímo v praxi.
Přednostmi výše zmíněných vrutů (obr. 6a, 6b) jsou:


samořezný hrot, který zajišťuje, že si vrut předvrtává cestu materiálem. Díky tomu se dřevo i při použití menších dimenzí neštípá,


rychlá šroubovice a její hluboký závit zajišťují vysokou rychlost zašroubování bez snížení odolnosti proti vytažení vrutu,


extra dlouhá fréza mezi závitem a hladkou nohou v průběhu šroubování rozšiřuje otvor nad závitem a tím značně snižuje tření hladké nohy vrutu,


hladká, dvakrát voskovaná noha výrazně snižuje tření, a tím zajišťuje rychlejší a snadnější průnik vrutu do spojovaného materiálu,


velká plochá hlava vrutů TBS umožňuje dokonalé dotažení a vyrovnání zkrouceného hranolu do tesařského spoje (např. krokve do sedla pozednice),


kuželovitá hlava vrutů HBS+, která je kompromisem mezi zápustnou a plochou hlavou, se do dřeva zapustí a přitom téměř dokonale dotahuje spojované materiály. Plochá část kuželovité hlavy dále umožňuje osazení jednoduché podložky pro lepší dotažení a vyrovnání spojovaných prvků.
Praktické je přibalení oboustranného hvězdičkového bitu (torx) do každého balení vrutů. K montáži vrutů větších rozměrů se doporučuje použít akumulátorový šroubovák nebo vrtačku s krouticím momentem 50 Nm a vyšším. Produktová řada Rothofixing dále nabízí velkou škálu speciálních vrutů a dalších spojovacích materiálů a systémů určených do tesařských konstrukcí. Jsou to například klasické dřevěné kolíky, masivní ocelové sloupové úchytky, chemické kotvy a speciální lepidla. Nechybí ani vybavení pro tesaře, a to od drobného ručního nářadí až po speciální stroje.Autor: Lukáš Dörr (člen předsednictva a inspektor řemesel CKTP ČR ve Východočeském regionu)
Dörr Střechy, s. r. o.


Zdroj: časopis Střechy, fasády, izolace 7-8/2010