Termosanace krovů – u nás poprvé!

/autor: /

První likvidaci dřevokazného hmyzu horkým vzduchem provedla firma Thermo Sanace, s. r. o., za účasti svých německých partnerů v obci Kozlovice (okr. Frýdek-Místek) na krovech historické budovy místního fojtství. Kromě nich se zde 8. června, kdy akce probíhala, sešli specialisté na problematiku dřevěných konstrukcí z České i Slovenské republiky, aby průběhu sanace přihlíželi.


Metoda termosanace je v Německu používaná od roku 1930, ale u nás byla dosud známá pouze z učebnic. Poprvé tak byla v ČR vyzkoušena právě v Kozlovicích na výše uvedeném objektu.
Byly zde použity tři různé typy ohřívacích agregátů na topný olej, které měly potrubí zaústěná na různých místech krovu. Rozmístění výduchových otvorů tak zajišťovalo nejefektivnější proudění horkého vzduchu v krovu. Princip metody totiž spočívá v nahřívání dřevěných konstrukcí horkým vzduchem o teplotě maximálně 120 °C, a to po dobu minimálně 6 až 10 hodin. Takto zahřáté dřevěné prvky sanované konstrukce absorbují teplo, takže teplota uvnitř průřezu dosahuje až 60 °C. Již při dosažení teploty 55 °C, dochází k likvidaci dřevokazného hmyzu, a to ve všech jeho stádiích – vajíčko, larva, kukla, brouk. Likvidace dřevokazného hmyzu horkým vzduchem je tedy určena pouze pro dřevěné konstrukce aktivně napadené hmyzem.
V průběhu celé termosanace byla v dřevěné konstrukci měřena teplota pomocí skleněných kapalinových teploměrů a elektroteploměrů. Umístěny byly v nejnepříznivějších místech ohřívané konstrukce krovu (na chladné straně profilu v rohu konstrukce, apod.) a zároveň v místech největších průřezů ošetřovaného dřeva.
Je nutno podotknout, že tento proces termosanace neposkytuje žádnou ochranu proti opětovnému napadení dřevokazným hmyzem. Z tohoto důvodu musí být po termosanaci zajištěna ochrana preventivním nátěrem dřeva proti napadení některými z bio-logických dřevokazných škůdců.
Proti dřevokazným houbám není tato metoda dostatečně účinná. Často však může být ekonomicky přínosná, protože může zachovat konstrukci napadenou dřevokazným hmyzem a vymění se pouze části napadené houbami. Velký význam má tato technologie u památkově chráněných dřevěných konstrukcí, krovů či dřevěných stropů, protože nezasahuje do sanovaných prvků žádným destrukčním způsobem.
V dalším čísle časopisu Střechy-Fasády-Izolace vás o proběhlé sanaci budeme informovat podrobněji.
(ge)


Vyobrazení:
1) Schéma rozmístění přívodu horkého vzduchu do objektu
2) Měření pomocí skleněného teploměru
3) Ukázka měření teplot v řezu
4, 5) Horkovzdušné agregáty při termosanaci krovů budovy fojtství v Kozlovicích
6) Zaústění potrubí (do podbití)
7) Počítačový výstup z elektroteploměrů
8) Průběh teplot v čase se zaznamenával do grafu
9) Zaústění potrubí (do střešní konstrukce)
10) Teoretické informace k probíhající termosanaci poskytl účastníkům duchovní otec celé akce, Ing. Pavel Šmíra, ze společnosti Thermo Sanace, s. r. o.


Zdroj: časopis Střechy, fasády, izolace 7-8/2010