Montáž asfaltových šindelů za nízkých teplot

/autor: /

Je vám v těchto letních dnech horko? Pojďte se s námi na chvilku ochladit nahlédnutím na problematiku pokládky asfaltových šindelů na střechách během chladných zimních dní.


Bohužel se již v našich krajích stalo zvykem, že stavební práce probíhají i během mrazivých zimních dnů. Tento nadsneseně řečeno zlozvyk, vyvolaný hlavně ekonomickou stránkou stavebnictví, nám přináší nezanedbatelná rizika i při pokládce krytiny z asfaltových šindelů.


Jednou věcí je snížená kvalita lidské práce, neboť přemýšlí-li pokrývač polovinu své pracovní doby o tom, jak se zahřát, nezbývá mu již čas věnovat se na plné obrátky svému řemeslu. A když už se přinutí myslet jen na pokládku šindelů, pak mu dělá problém při záporných teplotách ohýbat nejen prsty na rukou a opět zde máme solidní riziko nekvalitně odvedené práce.


Avšak berme v úvahu, že naši pokrývači budou odolní. Abychom za nízkých teplot byli schopni materiál do konstrukce zabudovat správně, měly bychom dbát na dodržení alespoň následujících obecných požadavků.


Prvním z nich je skladování materiálu. Do doby než se šablonou budete manipulovat, jí teoreticky nevadí ani sibiřské klimatické podmínky. Jenže vezměte si skrz na skrz promrzlý šindel a zkuste jej ohnout. S největší pravděpodobností se na taženém, předpokládejme horním, okraji objeví trhlinky, což není správné. Takový šindel již vykazuje narušení celistvosti a je z hlediska své funkce rizikový. Proto se obecně doporučuje, aby materiál před vlastní pokládkou (a i při jeho dopravě na místo uložení) měl povrchovou teplotu alespoň 5 °C. To znamená dle konkrétních klimatických podmínek alespoň část materiálu skladovat v temperovaných prostorách.


Předejít vzniku nežádoucích trhlin na horním povrchu šindele, zejména v místech detailů, lze i nahříváním spodního líce šablony. Přepokladem je, že materiál se podařilo na místo určení dopravit nepoškozený.


Kromě již zmíněných skutečností je nutné hlídat správnou aktivaci termobodů, tedy prvků zajišťujících propojení jednotlivých šablon mezi sebou. O problematice adhezivity termobodů a jejich funci se můžete dočíst zde.


Přes veškerou snahu předejít špatné montáži asfaltových šindelů za nízkých teplot, je nutné podotknout, že se jedná o rizikový proces, který může mít v budoucnu vliv na funkčnost a životnost krytiny.


Co myslíte, není lepší naplánovat si pokrývačské práce na období kdy je tepleji?

Foto a text: Ing. Ivo Ušák, Tegola Bohemia, s.r.o.
Text: Ing. Michal Matějček, redakce www.izolace.cz