Napojení vodotěsných izolací terasy na dveře

/autor: /,

Hydroizolace jsou funkční tehdy, když brání pronikání vody do interiéru. To znamená, že musí být napojené na konstrukce, které mohou být smáčeny vodou. To znamená, že by po okolí dveří měla být hydroizolace vytažena min. 150 mm nad úroveň dlažby na podložkách. Stejně tak by měla být napojena na rám dveří.

Jak to dopadá v praxi, je patrné na následujících obrázcích, kdy hydroizolace není vytažena dostatečně vysoko, kdy je ukončena prakticky s úrovní dlažby, a to i v místě dveří, kde není vytažena nejen na schod a už vůbec na rám dveří.

Obr. č. 1 – ukončení hydroizolačního povlaku na rámu dveří
Vysvětlivky: 1 – hydroizolace v ploše, 2 – zesílení, 3 – vytažení na svislé konstrukce, 14 – rám dveří, 32 – napojení na rám dveří pomocí stěrkové izolace (musí respektovat odvod kondenzátu)

 

Obr. č. 2 – Hydroizolační povlak musí být ukončen min 150 mm nad pochozí rovinou.
Vysvětlivky: 1 – hydroizolace v ploše, 2 – zesílení, 3 – vytažení na svislé konstrukce, 4, 5 – mechanicky kotvení klempířské prvky kryjící hydroizolační povlak, 18 – dotmelení klempířských prvků.

 

Obr. č. 3 – Celkový pohled na vadný detail, kdy není hydroizolace napojena na rám dveří a vůbec není vytažena do odpovídající výše.

 

Obr. č. 4 – chybějící hydroizolace, resp. absence napojení hydroizolace na rám dveří

 

Obr. č. 5 – chybějící hydroizolace, resp. absence napojení hydroizolace na rám dveří

 

Obr. č. 6 – chybějící hydroizolace, resp. absence napojení hydroizolace na rám dveří

 

Obr. č. 7 – chybějící hydroizolace, resp. absence napojení hydroizolace na rám dveří

 

Obr. č. 8 – Absence hydroizolace tam, kde by měla být. Z obrázku je patrná absence nejen hydroizolace, ale i mechanického kotvení hydroizolačního povlaku.

V naších podmínkách je potřeba, aby hydroizolační povlak byl vytažen na svislou konstrukci do odpovídající výšky, kdy platí zásada, čím výše tím lépe, ale nejméně by mělo být vytažení 150 mm. Současně by měla být hydroizolace napojena na rám dveří, a to pokud možno vodotěsně. V tomto případě hydroizolace absolutně absentuje – takže v této oblasti je tento detail plnoplošně průtočný.