Plechové krytiny – povrchová/antikorozní úprava

/autor: /

Plechové krytiny jsou velmi dobrou krytinou pro tvrdé klimatické podmínky. Zejména pro horské podmínky patří k těm krytinám, které leccos vydrží, nicméně je nutné zmínit i jejich limity.

Nicméně vše neplatí absolutně, takže i u kvalitní krytiny lze najít slepé uličky, které pak působí významné vady, a to nejen v rámci estetična, ale i z hlediska životnosti, protože loupající se vnější povrchová úprava moc na životnosti nepřidá.

V rámci plechových krytin, které jsou velmi mechanicky odolné, by mělo být dbáno na použití kvalitní povrchové úpravy, která by měla být dostatečně odolná proti klimatickému namáhání, ale současně by měla mít takové vlastnosti, aby vydržela dilatační pochyby vlastní plechové krytiny, tj. povrchová úprava je alfou a omegou úspěchu nebo vady plechové šablonové krytiny.

Na následujících obrázcích je patrné, že se vyskytují krytiny, jejichž povrchová úprava nemá dostatečnou odolnost a pak dochází k jejímu porušení. Toto porušení není jen v ploše, což je patrné z fotografické dokumentace, ale též na řezových hranách, kde velmi jednoduše začíná koroze. Řezové hrany, které jsou důsledkem dělení šablon u detailů, je vždy nutné opatřit ochranným nátěrem tak, aby v tomto místě nevznikalo místo, které je korozně napadnutelné.

Obr. č.  1 – částečné pohledy na poškozené plochy

 

Obr. č.  2 – částečné pohledy na poškozené plochy

 

Obr. č.  3 – detaily poškození povrchové úpravy plechových šablon

 

Obr. č.  4 – detaily poškození povrchové úpravy plechových šablon

 

Obr. č.  6 – detaily poškození povrchové úpravy plechových šablon (zde je patrné i loupání povrchové úpravy šablon)

Plechové šablony jsou jednou z krytiny, která má řadu výhod. Z nich bych chtěl jmenovat zejména mechanickou odolnost do drsných klimatických podmínek.

Další velmi výhodnou vlastností je váha, která umožňuje aplikovat tuto krytinu na krovy, které jsou nějakým způsobem oslabené nebo poškozené. Samozřejmě je nutné tyto krovy, před položením této krytiny, vyrovnat tak, aby se na to dalo koukat.

Jako každá krytina i tato má některá slabá místa, resp. místa, která mohou být chápana jako nevýhoda. Jsou velmi náročné na řemeslné provedení, které je blíže klempířství než pokrývačství.

Velmi náročná je též antikorozní ochrana v ploše a řezových hranách. Většinou ocelové jádro musí být opatřeno několikavrstvým systémem antikorozní ochrany, která je dostatečně odolná proti mechanickému namáhání, ale též klimatickému namáhání. V rámci klimatického namáhání musím poukázat na vysoké teploty v exteriéru, v případě tmavé barvy těchto šablon. Je nutné počítat s tím, že povrchová teplota tmavých šablon jsou výrazně vyšší (desítky °C), než u světlých.

Současně je nutné poukázat i na akustické vlastnosti těchto krytiny, tedy všech plechových. Déšť, resp. kroupy vyvolávají na této krytině bubnový efekt, který nemusí být pro uživatele příjemný. Takže je nutné počítat s tím, že tyto krytiny mohou být náročné z hlediska akustického zatížení interiéru.