Nejčastější chyby při montáži střešních oken

/autor: /

Instalace střešních oken do různých typů krytin šikmých střech se stala standardní součástí prací pokrývačských, klempířských a tesařských firem. Přesto se často setkáváme s montážními vadami. Následující článek poukazuje na nejčastější chyby a naznačuje způsob, jak se jich lze vyvarovat.


Přestože profesní organizace (např. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR) a zejména jednotliví výrobci střešních oken věnovali v uplynulých letech nemalé úsilí zlepšení kvality montáže, stále se na stavbách můžeme setkat s různými montážními vadami, které snižují spokojenost uživatele se střešním oknem. Tyto nedostatky bývají po dokončení vnitřního obložení často skryty v konstrukci krovu, což může v důsledku vést k vážným stavebním poruchám.  Nejčastější chyby při montáži střešního okna je možno rozdělit do těchto skupin: 1. Upevnění a vyrovnání rámu okna. 2. Napojení pojistné hydroizolace/podstřešní fólie na rám okna. 3. Umístění tepelné izolace a parotěsné fólie kolem rámu okna.  Upevnění a vyrovnání rámu okna Rám okna se upevňuje pomocí montážních úhelníků na pomocné montážní latě (obr. 1). Vzhledem k faktu, že střešní latě nezaručují dokonalé připevnění rámu okna ke konstrukci střechy, je nutné pomocí úpravy krovu (výměna, příložka) a dlouhých vrutů rám okna zpevnit (obr. 2). Přesné vyrovnání rámu je důležité pro zajištění těsnosti okna, kterou udává koeficient spárové průvzdušnosti (obr. 3). V praxi se provádí vypodložením příslušného montážního úhelníku v horní části okna při současné kontrole spáry mezi křídlem a rámem.  Napojení pojistné hydroizolace nebo podstřešní fólie na rám okna Vodotěsné napojení podstřešní fólie na rám okna plní dvě základní funkce: ve spojení s instalací odvodňovacího žlábku nad oknem zajišťuje odtok srážkové vody mimo okno a zároveň chrání tepelnou izolaci kolem okna a udržuje ji v suchém, a tedy plně funkčním stavu. Obr. 4 dokumentuje stav se zcela chybějící fólií, obr. 5 představuje starší způsob napojení, který neumožňuje dokonalé zaizolování rámu, a konečně obr. 6  ukazuje správný způsob napojení včetně osazeného odvodňovacího žlábku.
 Umístění tepelné izolace a parotěsné fólie kolem rámu okna Většina montážních vad se projevuje zejména v zimním období, kdy při nedodržení zásad výstavby podkroví dochází vlivem rozdílu teplot ke kondenzaci vzdušné vlhkosti v konstrukci střechy. Platí to zejména pro nedostatečné zateplení okna a chybné napojení parotěsné zábrany na rám okna. Této situaci lze předejít použitím prefabrikovaných výrobků instalovaných v průběhu montáže střešního okna. Jedná se zejména o izolační rám (obr. 7) a parotěsnou fólii (obr. 8). V praxi se můžeme setkat i s dalšími drobnými vadami, souvisejícími s pokládkou střešní krytiny, ty však ve většině případů u obvyklých sklonů střech nemají vliv na funkčnost osazeného střešního okna. Riziko nekvalitně prováděných stavebních prací lze snížit na minimum, jestliže dodavatel střešních oken poskytne v průběhu stavby technické poradenství.  


TEXT: Ing. Dušan Kubíček


FOTO: archiv společnosti Velux Česká republika, s. r. o.Autor je servisním manažerem společnosti VELUX Česká republika, s. r. o.Zdroj: Reaizace staveb 2/2007,  www.realizace-staveb.cz


Popisky k fotografiím:


 


Obr. 1  Chybné upevnění rámu okna – chybí podpora montážní latě


Obr. 2  Správné upevnění rámu okna


Obr. 3  Chybné vyrovnání rámu okna


Obr. 4  Rám okna bez podstřešní fólieObr. 5  Starší způsob napojení podstřešní fólie na rám okna, které neumožňuje dokonalé zaizolování rámu


Obr. 6  Správný způsob napojení podstřešní fólie na rám okna včetně osazeného odvodňovacího žlábku


Obr. 7  Instalace izolačního rámu okna


Obr. 8  Použití parotěsné fólie v průběhu montáže střešního oknaObr. 9  Vrstvy střešního pláště


1 – skládaná krytina, 2 – podstřešní fólie /pojistná hydroizolační fólie, 3 – zateplovací rám, 4 – parozábrana, 5 – dolní ostění, 6 – drenážní žlábek, 8 – horní ostění


Obr. 10  Hydroizolační límec


Obr. 11  Správně osazené okno