Nepodceňujte měření vlhkosti

/autor: /

Vlhkost může v konstrukci způsobit řadu nepříjemností a poruch. Najít příčinu vlhkostních problémů a zdroje vlhkosti nebývá vždy snadné. Pomoci nám však mohou nedestruktivní vlhkoměry a vlhkostní detektory, které dokáží vyhledat i vlhkost skrytou pod povrchem konstrukce.


Společnost A.W.A.L. s.r.o. má za sebou již více než roční zkušenost s používáním impedančních vlhkoměrů a vlhkostních detektorů vyráběných irskou společností Tramex. Rádi se s Vámi podělí o své nové poznatky a zkušenosti  z českého trhu a to na konferenci Izolace, jejíž 13. ročník proběhne dne 8.2.2012 v Praze-Letňanech. Současně Vám také nabízí v následujícím článku zkušenosti ze zahraničí.


Andrew Rynhart, technický ředitel irské společnosti Tramex zde  hovoří obecně o měření vlhkosti, o důležitosti nedestruktivních vlhkoměrů a o zkušenostech uživatelů vlhkoměrů Tramex z celého světa.


Vlhkost v podlahách


Detekce vlhkosti u podlah má podstatný vliv na zajištění dlouhodobé životnosti podlahové krytiny. Většina poruch podlahové krytiny je způsobena působením vlhkosti a velké části těchto poruch lze snadno předejít. Proto by měl před instalací podlahové krytiny podlahář provést zkoušku vlhkosti podkladní vrstvy, stanovení vlhkosti vzduchu a vlhkosti podlahové krytiny (jedná-li se o dřevo). Zanedbání těchto měření může vést ke kompletní degradaci celé podlahy. Odhaduje se, že náklady na výměnu podlahové krytiny jsou v průměru až 5-krát vyšší než náklady na prvotní instalaci krytiny. To se může navíc ještě mnohonásobně prodražit v případě nutnosti přerušení ostatních prací během opravy podlahy. Takové komplikace můžou mít negativní dopad na pověst jak realizační firmy, tak i výrobce podlahové krytiny.
Vlhkoměry jsou využívány také u stávajících podlahových krytin k identifikaci příčin poruchy podlahy.


Vlhkoměry Tramex pro podlaháře


Vlhkoměry Tramex jsou vyrobeny přímo pro podlahářský průmysl, jak vysvětluje Andrew Rynhart: “Naše podlahové vlhkoměry nejsou vlhkoměry s obecným využitím, jsou vyrobeny přímo pro podlahářský průmysl a my děláme vše proto, abychom porozuměli konkrétním potřebám tohoto průmyslového odvětví, kterému nabízíme naše služby. Vlhkoměr je základním nástrojem pro kohokoli, kdo pracuje s podlahami. Pro co nejlepší využití přístroje je důležité kvalitní zaškolení. Snažíme se našim zákazníkům poskytnout co nejvíce rad a tipů pro používání přístroje. Jsme rádi, že ve Velké Británii řada organizací, jako je např. British Wood Flooring Association (Britská asociace pro dřevěné podlahy), nabízí řadu kvalitních školení, která lze využít.”


Historie vlhkoměrů


Tramex začal vyrábět vlhkoměry na konci 70.let a za roky své existence nasbíral řadu znalostí a zkušeností. Dnes Tramex nabízí cca 12 měřicích přístrojů, které jsou k dostání ve více než 20 různých soupravách sestavených tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám našich zákazníků.


Andrew vzpomíná: „Nejstarší vlhkoměry, se kterými jsem se setkal, byly hrotové vlhkoměry vyrobené ve 40. letech 20. století. Tramex vyrobil první nedestruktivní vlhkoměry v roce 1979 a ty byly představeny ve vysílání stanice BBC v pořadu Tomorrows World, který diváky seznamoval s novinkami ve vědě a technice.”


Gravimetrická metoda aj. vlhkostní zkoušky


Andrew pokračuje: „Předpokládám, že gravimetrická metoda byla první používanou zkouškou. Tato metoda může být tou nejpřesnější a provádí se vážením vzorků zkoušeného materiálu před a po sušení v troubě, které se opakuje, dokud se neodstraní všechna vlhkost. Vlhkost se stanoví jako procento původní hmotnosti.“


Metoda zjišťování vlhkosti pomocí ekvivalentní vlhkosti dřeva (wood moisture equivalent – WME) se původně prováděla vložením kusu dřeva do otvoru ve zkoušeném materiálu, dřevo se tam po určitý čas ponechalo, aby se jeho vlhkost vyrovnala s okolním materiálem, a pak se změřila vlhkost dřeva pomocí hrotového odporového vlhkoměru. Princip metody se podobá modernější vlhkostní zkoušce s vývrty, u které jsou výsledky nezávislé na typu materiálu, hustotě, obsahu solí atd.


V poslední době lidé často používají hrotové vlhkoměry, které zapichují přímo do zkoušeného materiálu jako je např. omítka či cihla nebo dokonce beton a toto nazývají metodou “WME”. Tento typ zkoušky v nejlepším případě poskytuje kvalitativní měření, nikoliv kvantitativní a v případě velmi tvrdých materiálů jako je beton může být tento způsob měření velmi zavádějící, protože není možné zabodnout hroty do betonu, takže měření probíhá pouze na povrchu materiálu. To může vést k chybám, protože povrch materiálu může být ovlivněn podmínkami okolního prostředí pro vysýchání.


Chyby při měření vlhkosti


Setkal jsem se s několika rozšířenými omyly spojenými s detekcí vlhkosti. Např. si lidé často pletou různé metody detekce vlhkosti a zaměňují hodnoty stanovené odlišnými metodami. Často je také zaměňována rovnovážná relativní vlhkost v betonu (postup podle britských norem) s vlhkostí okolního prostředí. Setkal jsem se též s mnoha chybami v případě ponechání dřeva v místě, kde bude aplikováno, aby došlo ke stabilizaci v tomto prostředí.


My na to reagujeme tím, že poskytujeme našim klientům co nejvíce informací a samozřejmě doporučujeme využívat kvalitního zaškolení.


Výzkum a vývoj v Tramexu


Tramex se intenzivně věnuje výzkumu a vývoji, což jej dostalo mezi hlavní výrobce v této oblasti a uživatelé zajisté ocení, že Tramex se zabývá každým jejich požadavkem, jak vysvětluje Andrew: “Výzkum a vývoj je pro Tramex zcela podstatný. Máme velmi dobrý tým zabývající se výzkumem a vývojem. Rádi do tohoto procesu zahrnujeme každého v Tramexu, zejména naše zákazníky, kteří nám dávají ty nejlepší rady.”


Vlhkoměr CMEX


“V současnosti pracujeme na vývoji zajímavých novinek pro podlahářský průmysl, které zahrnují i přístroj CMEX, vyrobený tak, aby byl kompatibilní s budoucími aktualizacemi a vylepšeními. Cítíme, že nový CMEX čeká dlouhá budoucnost a je dobrou investicí pro každého, kdo pracuje v oblasti podlah.”


Jeho nejnovější verze, CMEXpert II, kombinuje dlouhou výdrž s uživatelsky příjemným ovládáním. Ověřená technologie využívající unikátní okamžité nedestruktivní měření obsahu vlhkosti, avšak s vylepšeným hardwarem, systémem obvodů a časově nastavitelným podsvícením displeje z něj vytváří optimální nástroj pro posouzení betonových aj. podlahových konstrukcí.


Přístroj CMEX umožňuje i stanovení relativní vlhkosti s využitím dodávané RH sondy a izolované RH krabice nebo plastových rukávců se záslepkou.


Tento přístroj je k dostání také ve formě specializované soupravy, která obsahuje odolný kufr, infračervený teploměr pro okamžité zjišťování povrchových teplot a odolnou zapichovací sondu určenou pro zjišťování obsahu vlhkosti v dřevěných podlahách.


Andrew vysvětluje: “Tato souprava má tři režimy použití. První je neinvazivní režim měření pro beton a cementové potěry. Uživateli umožňuje provést měření vlhkosti rychle na velké ploše. Uživatel pak může určit, kdy a kde je v případě nutnosti třeba provést další zkoušky. Druhý režim využívá zásuvnou RH sondu, přístroj CMEX při jejím použití zobrazuje údaje o relativní vlhkosti, teplotě a teplotě rosného bodu. Tento režim lze využít k měření vlhkosti vzduchu a rovnovážné vlhkosti podkladní vrstvy podlahy při provádění testu např. podle americké ASTM či britské normy. Třetí režim uživateli umožňuje zjistit obsah vlhkosti ve dřevě za použití zapichovací vidlicové sondy, která se zapojí do přístroje CMEX. Kombinace údajů o vlhkosti dřeva a o vlhkosti vzduchu uživateli pomůže zjistit, zda je prostředí stabilní a pomáhá vyvarovat se smrštění či bobtnání dřeva, což by jinak mohlo vést k problémům.”


Spokojenost zákazníků


V oblastech, ve kterých se pohybujeme – podlahářský průmysl, vlhkostní poruchy a plísně, budovy a jejich rekonstrukce, střešní pláště a obecně průzkumy – se setkáváme s odborníky, kteří se spoléhají na Tramex nejen v tom, že kupují správný přístroj, ale i v tom, že se jedná o zařízení, které jim vydrží řadu let. Andrew říká: “My neprodáváme jen vlhkoměry, my nabízíme řešení a servis pro zákazníky a výsledkem toho je, že mnoho maloobchodníků, kteří si vyberou Tramex, cítí, že si vybrali správně a my jsme velmi vděčni za jejich podporu. Často dostáváme na servis zařízení, která jsou starší než 20 let a stále dobře slouží.”


Zpětná vazba od zákazníků potvrzuje kvalitu výrobků Tramex a upevňuje pozici Tramexu na trhu. Mimochodem jeden ze zákazníků nedávno sdělil Tramexu následující: “Jakožto soudní znalec v problematice vlhkosti a plísní jsem často dotazován, abych zhodnotil jiné znalecké posudky. Řada z nich ztrácí na důvěryhodnosti kvůli nekvalitním a nespolehlivým měřením, kdy jsou používány jednoduché hrotové odporové vlhkoměry. Píšu Vám jako dlouhodobý uživatel přístrojů Tramex a chci říci, že nový sortiment vlhkoměrů a jejich schopnosti vysoce převyšují všechny, které jsem viděl kdekoliv na světě. Jsou známé jako přesné a spolehlivé, ale jejich masivní provedení navíc zvyšuje jejich odolnost.”


 


Článek v anglickém originále byl uveřejněn v britském časopise Carpet & Flooring Review.


Pro více informací o vlhkoměrech Tramex navštivte konferenci Izolace 2012, která se uskuteční 8.2.2012 v Praze, případně se podívejte www.tramex.cz nebo napište e-mail na prodej@awal.cz.


Redakce portálu Izolace