Registrace na konferenci IZOLACE v plném proudu

/autor: /

Možnost registrace do 24.1. 2012

Každoroční konference IZOLACE 2012 v novém prostoru, s novými výzvami, ale s tradičně zaměřeným tématem – „Střešní pláště – od základů k novinkám“

Vážení odborní přátelé, správci nemovitostí, projektanti, architekti, hlavní dodavatelé staveb, subdodavatelé vodotěsných izolací a střešních krytin a ostatní účastníci širší obce osob činných ve stavebnictví,

společnost A.W.A.L. s.r.o., expertní a projektová kancelář pro stavební fyziku a stavební izolace, si Vás opět dovoluje pozvat na již tradiční každoroční konferenci Izolace, protentokrát samozřejmě s přívlastkem 2012, tedy IZOLACE 2012.

Protentokrát zvolíme po dohodě s organizátorem specializovaného veletrhu Střechy Praha novou lokalizaci naší konference. Zakládáme spolu se společností Střechy Praha základy nové tradice ve spolupráci s tímto specializovaným veletrhem. Naše každoroční konference se tedy bude tentokrát konat v konferenční hale Výstaviště PVVA Letňany v Praze a to v termínu konání tohoto veletrhu. Navíc lze pokládat za poctu, že naší konference se odehraje již první, zahajovací, den Veletrhu, tj. 8.2.2012. Tato myšlenka vznikla na základě přesunu místa konání Veletrhu Střechy Praha do prostor PVVA. Tento prostor poskytuje dobré konferenční možnosti a navíc umožní našim posluchačům efektivně využít čas a spojit jak možnost návštěvy nejen konference, ale i odborného veletrhu. Toto řešení nám přišlo pro naše posluchače jako uživatelsky příjemné, výhodné a efektivní. Možnost vzájemného setkání s takovým množstvím specialistů a dodavatelů se v České republice již pravděpodobně v r. 2012 opakovat nebude. Sami tuto příležitost bereme jako výzvu a moc se těšíme.

V souvislosti s touto nově zakládanou tradicí jsme se rozhodli vrátit tak trochu ke kořenům a zaměřit se v tomto významném ročníku v souladu s tématem Veletrhu opět především na problematiku střešních plášťů. Vyzvali jsme nejvýznamnější odborníky v oboru ke shrnutí svých námětů a názorů formovaných na základě praxe letošního roku. S potěšením jsme konstatovali, že všichni oslovení specialisté, pokud jim to časové možnosti umožnily, naše pozvání přijali.

V přípravném výboru konference, pod vedením Doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc, z Fakulty Stavební ČVUT a Doc. Ing. Zdeňka Kutnara, CSc, garant oboru na Fakultě Architektury ČVUT a VŠTE ČB, člen technicko normalizační komise Izolace staveb TNK 65, přijali svou účast nejpřednější osobnosti oboru – Ing. Antonín Parys, soudní znalec, člen TNK 65, pan Josef Krupka, specialista v oboru, Ing. Jan Plachý, Ph.D., odborný asistent VŠTE České Budějovice, Ing. Tomáš Petříček, garant oboru na FAST VUT Brno a za společnost A.W.A.L. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec a spolugarant oboru na FA ČVUT a Ing. Ivan Misar, Ph.D., technický ředitel A.W.A.L., s.r.o. a člen TNK 65.

Hlavním partnerem konference je internetový portál Izolace.cz, Mosty.cz a společnost CSI, a.s..

Pod již tradičně vysoce profesionálním pečlivým vedením Doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc, proběhne celá řada zajímavých a podmětných příspěvků.

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc, jako jedna ze zakládajících osobností problematiky vodotěsných izolací v českých podmínkách, ve svém příspěvku shrne vývoj tohoto specifického oboru v České republice a předcházejících státních útvarech, logické a časové souvislosti stejně jako jeho technickou podstatu, které nám umožní se lépe orientovat ve stávající již vcelku složitější problematice.

Ing. Antonín Parys se ujal nelehké role přiblížit možnosti návrhu střešních plášťů, především plochých, s ohledem na stávající normativní základnu.

Ing. Jiří Šála, CSc, nám návrh střešního pláště zasadí do posledních tepelně technických souvislostí.

Nezbytnou součástí návrhu střešního pláště je jeho zabezpečení proti vztlaku větru. Tohoto tématu se ujme dlouholetý, respektovaný, specialista pan Josef Krupka, spolu s Ing. Alešem Oškerou, aktivním odborníkem na kotvení střešního pláště, členem TNK 65.

Zajímavou informací budou zajisté i poslední výsledky srovnávací studie soudržnosti spojů a přesahů různých typů asfaltových pásů. Výzkum provedl a informace přednese vysoce erudovaný Ing. Jan Plachý, Ph.D.

Z minulého ročníku, možná, jste zaregistrovali i aktuální téma defektoskopie střešních plášťů. Seznámíme Vás se zkušenostmi po roce zavedení a aktivního užívání progresivní metody impedanční defektoskopie v České republice.

Velmi diskutovaným tématem poslední doby je stavebně fyzikální chování obrácených střešních plášťů. I na tomto poli jsme se rozhodli přispět v naší konferenci do diskuse.

Do programu konference jsme se rozhodli, po praktických zkušenostech s reklamační problematikou, zařadit i legislativně právní příspěvek přednesený zástupci specializované právní kanceláře CEAG s.r.o.

Bohužel ne všechna zajímavá témata se mi daří zařadit do této upoutávky, ale koneckonců nechme si i nějaká překvapení.

Samostatný blok bude vyčleněn vzpomínce významné a oblíbené osobnosti i, a ne jenom, z našich předchozích konferencí veřejnosti známé – Doc. Antonína Fajkoše, CSc. Redakce časopisu Střechy, Fasády, Izolace vyhlásí výsledky a předá ocenění vítězům Memoriálu Antonína Fajkoše, vypsanému jako soutěž pro mladé studenty o nejlepší návrhy střešních plášťů.

Registrace na konferenci je možná na portálu www.izolace.cz, kde rovněž můžete sledovat veškeré aktuality.

Těšíme se na Vaši účast, na nové prostory, na nová témata a výzvy, ale hlavně na vzájemně obohacující setkání a diskuse v mezičasech.

Za organizátory konference Izolace 2012:
Ing. Ivan Misar, Ph.D., obchodně technický ředitel A.W.A.L., s.r.o.