nová ČSN 73 0540 – 1

/autor: /

Nová ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie vycházející letos v červnu bude platná od 1.7.2005. Tento přepracovaný díl by měl všem subjektům technické praxe poskytnout jasnou, jednotnou a srozumitelnou interpretaci definic veličin vyskytujících se v souboru tepelně technických norem ČSN EN a ČSN EN ISO.


Oproti předchozímu znění došlo k většímu provázání na soustavu zavedených souvisejících evropských a mezinárodních norem a k lepší návaznosti na předpisy zajišťující základní požadavky na úsporu energie a tepelnou ochranu budov.


Pravděpodobně nejvýraznější a velmi užitečnou změnou je doplnění normy o anglické akvivalenty a slovník používaných výrazů.


Datum vydání: červen 2005
Datum účinnosti: 1.7.2005
Počet stran: 68
Cena: 558,- Kč


Normu si můžete zakoupit na stránkách Českého normalizačního institutu.