Nové normy 02/14

/autor: /

Dne 7. února bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/14) se seznamem
nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu
portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v
následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března
2014.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 60695-9-1 ed. 3 (34 5615)
kat.č. 94618
Zkoušení
požárního nebezpečí – Část 9-1: Šíření plamene po povrchu – Obecný návod; (idt
IEC 60695-9-1:2013)

Vydání: Únor 2014
S účinností od 2016-06-03 se
zrušuje ČSN EN 60695-9-1 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část
9-1: Šíření plamene po povrchu – Všeobecný návod; Vydání: Červenec 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 36 0011-1
kat.č. 94680
Měření osvětlení prostorů – Část
1: Základní ustanovení

Vydání: Únor 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN
36 0011-1 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení;
Vydání: Březen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 36 0011-2
kat.č. 94681
Měření osvětlení prostorů – Část
2: Měření denního osvětlení

Vydání: Únor 2014
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 2: Měření denního
osvětlení; Vydání: Březen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 36 0011-3
kat.č. 94682
Měření osvětlení prostorů – Část
3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů

Vydání: Únor 2014
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 3:
Měření umělého osvětlení; Vydání: Březen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 36 0011-4
kat.č. 94683
Měření osvětlení prostorů – Část
4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

Vydání: Únor 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13179-1 (72 1197)
kat.č. 94800
Zkoušení fileru pro
asfaltové směsi – Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička

Vydání: Únor
2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13179-1 (72 1197) Zkoušení fileru pro
asfaltové směsi – Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička; Vydání: Září
2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN P ISO/TS 12911 (73 0121)
kat.č. 94698
Rámec pro návody na
informační modelování staveb (BIM) *)

Vydání: Únor 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13492 (80 6166)
kat.č. 94839
Geosyntetické izolace –
Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady,
meziskládek nebo druhotných nádrží

Vydání: Únor 2014
Jejím vydáním se
zrušuje ČSN EN 13492 (80 6166) Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro
použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných
nádrží; Vydání: Březen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13493 (80 6186)
kat.č. 94739
Geosyntetické izolace –
Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci
tuhých odpadů

Vydání: Únor 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13493
(80 6186) Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě
míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů; Vydání: Prosinec 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60695-9-1 ed. 2 (34 5615)
kat.č. 94619
Zkoušení
požárního nebezpečí – Část 9-1: Šíření plamene po povrchu – Všeobecný
návod

Vydání: Červenec 2006
Změna Z1
Vydání: Únor
2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0863
kat.č. 94395
Požárně technické vlastnosti hmot –
Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

z
1991-02-22
Změna Z1
Vydání: Únor 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO
ČSN

ČSN EN 15101-1 (72 7246)
kat.č. 94784
Tepelněizolační výrobky
pro budovy – Volně sypané výrobky z celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 1:
Specifikace pro výrobky před zabudováním+); EN 15101-1:2013

Platí od
2014-03-01
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15101-2 (72 7246)
kat.č. 94786
Tepelněizolační výrobky
pro budovy – Volně sypané výrobky z celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 2:
Specifikace pro zabudované výrobky+); EN 15101-2:2013

Platí od
2014-03-01
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN P CEN/TS 16459 (73 0870)
kat.č. 94810
Střechy a střešní
krytiny vystavené působení vnějšího požáru – Rozšířená aplikace výsledků zkoušek
podle CEN/TS 1187; CEN/TS 16459:2013

Platí od 2014-03-01
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13361 (80 6164)
kat.č. 94299
Geosyntetické izolace –
Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází; EN
13361:2013

Platí od 2014-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN
13361 (80 6164) Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při
stavbě nádrží a hrází; Vydání: Březen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13491 (80 6165)
kat.č. 94301
Geosyntetické izolace –
Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a
podzemních staveb; EN 13491:2013

Platí od 2014-03-01
Jejím vyhlášením
se zrušuje ČSN EN 13491 (80 6165) Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované
pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb; Vydání:
Březen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13362 (80 6185)
kat.č. 94298
Geosyntetické izolace –
Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; EN 13362:2013

Platí
od 2014-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13362 (80 6185)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů;
Vydání: Listopad 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15382 (80 6194)
kat.č. 94300
Geosyntetické izolace –
Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře; EN
15382:2013

Platí od 2014-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN
15382 (80 6194) Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití v
dopravní infrastruktuře;Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 16416 (80 6200)
kat.č. 94304
Geosyntetické jílové
izolace – Zjišťování indexu vodního toku – Metoda za použití přístroje s pružnou
stěnou na měření propustnosti při konstantním tlaku; EN 16416:2013

Platí
od 2014-03-01
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník
ÚNMZ