Nové normy 02/17

/autor: /
Dne 8. února bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/17) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2017. 

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 1996-1 (01 1621)
kat.č. 501459
Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny
a postupy pro hodnocení

Vydání: Únor 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 1996-1 (01 1621)
Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny
a postupy pro hodnocení; Vydání: Srpen 2004

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12608-1
(74 6707)

kat.č. 501652
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří –
Klasifikace, požadavky a zkušební metody – Část 1: Povrchově neupravené
profily z PVC-U se světlými povrchy

Vydání: Únor 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12608-1 (74 6707)
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody – Část 1: Povrchové neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy; Vyhlášena: Září 2016


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN
ČSN EN ISO 10140-1
(73 0511)

kat.č. 501355
Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1:
Aplikační pravidla pro určité výrobky+)
EN ISO 10140-1:2016; ISO 10140-1:2016

Platí od 2017-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511)
Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1:
Aplikační pravidla pro určité výrobky; Vydání: Duben 2011
Podrobnosti z ÚNMZ
ČSN EN 1794-3
(73 7061)

kat.č. 501117
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu; EN 1794-3:2016

Platí od 2017-03-01

Podrobnosti z ÚNMZ