Nové normy 02/2019

/autor: /

Dne 8. února 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2019.

VYDANÉ ČSN

ČSN P ISO/TS 14837-31 (01 1407)
kat.č. 506714
Vibrace – Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy – Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení expozice člověka v budovách;
Vydání: Únor 2019

ČSN EN ISO 10848-1 (73 0513)
kat.č. 506482
Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného
vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 1: Rámcový dokument; (idt ISO 10848-1:2017);
Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10848-1 (73 0513) Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 1: Rámcový dokument; Vyhlášena: Květen 2018
Věstník č. 2/2019

ČSN EN ISO 10848-2 (73 0513)
kat.č. 506483
Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného
vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku;
(idt ISO 10848-2:2017); Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10848-2 (73 0513) Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku; Vyhlášena: Květen 2018

ČSN EN ISO 10848-3 (73 0513)
kat.č. 506484
Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného
vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi
sousedními místnostmi – Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem
styku; (idt ISO 10848-3:2017); Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10848-3 (73 0513) Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku; Vyhlášena: Květen 2018

ČSN EN ISO 10848-4 (73 0513)
kat.č. 506485
Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného
vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A; (idt ISO 10848-4:2017); Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10848-4 (73 0513) Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A; Vyhlášena: Květen 2018

ČSN EN 15269-5+A1 (73 0868)
kat.č. 506738
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování –
Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav
a otevíravých oken, v kovovém rámu; Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15269-5+A1 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých
oken, v kovovém rámu; Vyhlášena: Prosinec 2016

ČSN EN 1090-2 (73 2601)
kat.č. 506872
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické
požadavky na ocelové konstrukce; Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1090-2 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce; Vyhlášena: Říjen 2018

ZMĚNY ČSN
81. ČSN EN 1279-5+A2 (70 1621)
kat.č. 506246
Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Hodnocení shody; Vydání: Říjen 2010
Změna Z1; Vydání: Únor 2019

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 1279-1 (70 1621)
kat.č. 506148
Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému,
pravidla pro náhradu, tolerance a vizuální kvalita+); EN 1279-1:2018;
Platí od 2019-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1279-1 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, tolerance rozměrů a pravidla pro popis systému; Vydání: Listopad 2004

ČSN EN 1279-2 (70 1621)
kat.č. 506149
Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení
a požadavky na pronikání vlhkosti+); EN 1279-2:2018; Platí od 2019-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1279-2 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti; Vydání: Srpen 2003

ČSN EN 1279-3 (70 1621)
kat.č. 506151
Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení
a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu+);
EN 1279-3:2018; Platí od 2019-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1279-3 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu;
Vydání: Srpen 2003

ČSN EN 1279-4 (70 1621)
kat.č. 506152
Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 4: Metody zkoušení fyzikálních
vlastností utěsnění okrajů+); EN 1279-4:2018; Platí od 2019-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1279-4 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů; Vydání: Březen 2003

ČSN EN 1279-5 (70 1621)
kat.č. 506150
Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Výrobková norma+); EN 1279-5:2018;
Platí od 2019-03-01
S účinností od 2020-04-30 se zrušuje ČSN EN 1279-5+A2 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Hodnocení shody; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN 1279-6 (70 1621)
kat.č. 506153
Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické
zkoušky+); EN 1279-6:2018; Platí od 2019-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1279-6 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické zkoušky; Vydání: Duben 2003

ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511)
kat.č. 506155
Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách –
Část 2: Kročejová neprůzvučnost; EN ISO 16283-2:2018; ISO 16283-2:2018;
Platí od 2019-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511) Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 2: Kročejová neprůzvučnost; Vydání: Červen 2016

ČSN EN 12519 (74 6032)
kat.č. 506156
Okna a dveře – Terminologie+); EN 12519:2018; Platí od 2019-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie; Vydání: Listopad 2004

OPRAVY ČSN

ČSN EN 16755 (49 0086)
kat.č. 506171
Trvanlivost reakce na oheň – Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti
ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí; Vyhlášena: Duben 2018
Oprava 1; (idt EN 16755:2017/AC:2018); Platí od 2019-03-01