Bohumínský ROCKWOOL přispívá ke zlepšení kvality ovzduší v regionu

/autor: /

Tisková zpráva
Bohumín, 20. února 2019
Bohumínský ROCKWOOL přispívá ke zlepšení kvality ovzduší v regionu

Na podzim loňského roku spustil výrobce tepelných izolací zkušební provoz recyklační linky pro zpětné využití kamenné vlny. Díky tomu projede městem o 1 800 kamiónů méně. A hned v lednu letošního roku uzavřel ROCKWOOL s Moravskoslezským krajem dobrovolnou dohodu, která přispěje k dalšímu zlepšení kvality ovzduší v regionu.
ROCKWOOL se zavázal k aktivitám, které povedou k dalšímu zlepšení životního prostředí v regionu. Smlouvu s hejtmanem Moravskoslezského kraje prof. Ivo Vondrákem podepsali společně Paweł Pomykała, manažer výrobního závodu, a Peter Kriško, obchodní manažer.
„Ochrana životního prostředí je zásadní součástí naší činnosti. Principy rovnovážného rozvoje a zodpovědný přístup k životnímu prostředí jsou nedílnou součástí naší činnosti již od začátku vzniku společnosti ROCKWOOL, tedy již více než 80 let.“ uvádí Peter Kriško.
Bohumínský závod dlouhodobě investuje do moderních technologií podporujících ekologii, které vedou ke snížení zátěže životního prostředí k významnému snížení hodnot emisí. ROCKWOOL se zapojil do programu OSN a zavázal se k plnění deseti cílů rovnovážného rozvoje.
„Spuštěním linky na recyklaci odpadu z kamenné vlny, který vznikne ve výrobním procesu, výrazně snížíme zátěž životního prostředí a prašnost v závodě. Po zprovoznění linky se v našem regionu výrazně sníží zatížení kamionovou dopravou.“, uvádí Paweł Pomykała.
V dobrovolné dohodě s Moravskoslezským krajem se výrobce kamenné vlny zavázal do roku 2020 snížit negativní vliv kamionové dopravy na životní prostředí v Bohumíně. Společnost investuje 114 milionů korun do výstavby vlastního recyklačního závodu, který umožní snížit přepravu materiálu a zboží nákladními auty. Nižší intenzita nákladní dopravy výrazně prospěje kvalitě ovzduší a zvýší bezpečnost silničního provozu.
Dalším bodem dohody je úklid vnitropodnikových silnic a zpevněných ploch za každoročních minimálně 420 tisíc korun. Součástí dohody je rovněž nadstandardní péče o trávníky, stromy a zeleň v areálu bohumínského výrobního závodu. ROCKWOOL každý rok vloží do těchto ekologických aktivit minimálně 840 tisíc korun.
Moravskoslezský kraj se v dobrovolné dohodě zavázal, kromě jiných veřejných aktivit, zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje a podělit se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší.. Finančně podpoří ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol. Podpoří finančně i další ekologické aktivity vedoucí k tomu, abychom v regionu dýchali ještě čistší vzduch.
„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem. Uzavírání dobrovolných dohod s významnými průmyslovými podniky je jedna z možností, které k tomu pomohou. Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Stavební izolace ROCKWOOL
ROCKWOOL, a.s. je součástí skupiny ROCKWOOL. Lokální zastoupení s výrobním závodem v České republice a 250 zaměstnanci je zaměřeno na výrobu stavebních nehořlavých, tepelných a akustických izolací z kamenné vlny pro budovy. Výrobky z kamenné vlny jsou z přírodního materiálu, plně recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí.

Kontakty:
Halina Kučerová, ROCKWOOL, a.s., E-mail: halina.kucerova@rockwool.com,
Mobil: 606 700 614