Nové normy 04/15

/autor: /
Dne 8. dubna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2015.

VYDANÉ ČSN


ČSN EN 480-1 (72 2325)

kat.č.97110
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
Vydání: Duben 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 480-1+A1 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení; Vydání: Únor 2012

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15497 (73 1714)
kat.č. 97130
Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem – Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky
Vydání: Duben 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15497 (73 1714) Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem – Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky; Vyhlášena: Říjen 2014

Podrobnosti z ÚNMZ

Zdroj: Věstník ÚNMZ