Nové normy 05/15

/autor: /
Dne 8. května bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. června 2015.

VYDANÉ ČSN


ČSN EN 16487 (73 0530)

kat.č.97132

Akustika – Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy – Zvuková pohltivost

Vydání:Květen 2015
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1873 (74 7716)
kat.č. 97211
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Plastové bodové střešní světlíky – Specifikace výrobku a zkušební metody
Vydání: Květen 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1873 (74 7716) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bodové plastové střešní světlíky – Specifikace výrobku a zkušební metody; Vyhlášena: Říjen 2014

Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 1995-1-1 (73 1701)
kat.č. 97518
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Vydání: Prosinec 2006
Změna A2
Vydání: Květen 2015

Podrobnosti z ÚNMZ

Zdroj: Věstník ÚNMZ