Nové normy 05/2019

/autor: /,

Dne 7. května 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. června 2019.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 15316-4-8 (06 0401)
kat.č. 507306
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav –
Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé
vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15316-4-8 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8;
Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 15316-4-10 (06 0401)
kat.č. 507305
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15316-4-10 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7;
Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 15316-5 (06 0401)
kat.č. 507304
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody
(bez chlazení), M3-7, M8-7; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15316-5 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie
a účinností soustavy – Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy teplé
vody (bez chlazení), M3-7, M8-7; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 15378-3 (06 0402)
kat.č. 507303
Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 3: Měřená energetická náročnost – Modul M3-10, M8-10;
Vydání: Květen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15378-3 (06 0402) Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách –
Část 3: Měření energetické náročnosti – Modul M3-10, M8-10; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 1279-1 (70 1621)
kat.č. 507474
Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1279-1 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro
náhradu, tolerance a vizuální kvalita; Vyhlášena: Únor 2019

ČSN EN 1279-2 (70 1621)
kat.č. 507473
Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda
a požadavky na pronikání vlhkosti; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1279-2 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky
na pronikání vlhkosti; Vyhlášena: Únor 2019

ČSN 73 2030
kat.č. 507488
Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení; Vydání: Duben 1994
Věstník č. 5/2019

ČSN 73 2044
kat.č. 507322
Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí; z 1983-02-17

ČSN EN 13285 ed. 2 (73 6155)
kat.č. 507469
Nestmelené směsi – Specifikace; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13285 ed. 2 (73 6155) Nestmelené směsi – Specifikace; Vyhlášena: Leden 2019
S účinností od 2020-03-31 se zrušuje ČSN EN 13285 (73 6155) Nestmelené směsi – Specifikace; Vydání: Březen 2011

ČSN EN 12697-26 (73 6160)
kat.č. 507467
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 26: Tuhost; Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-26 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 26: Tuhost;
Vyhlášena: Leden 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 14064-1 (72 7235)
kat.č. 506939
Tepelněizolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; Vydání: Září 2010
Změna Z1; Vydání: Květen 2019

ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860)
kat.č. 507057
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň; Vydání: Únor 2010
Změna Z1; Vydání: Květen 2019

ČSN EN 13501-6 (73 0860)
kat.č. 507059
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů; Vydání: Květen 2018
Změna Z1; Vydání: Květen 2019

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 14064-1 ed. 2 (72 7235)
kat.č. 506898
Tepelněizolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; EN 14064-1:2018;
Platí od 2019-06-01
S účinností od 2020-07-31 se zrušuje ČSN EN 14064-1 (72 7235) Tepelně izolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; Vydání: Září 2010

ČSN EN 17037 (73 0582)
kat.č. 507366
Denní osvětlení budov+); EN 17037:2018; Platí od 2019-06-01

ČSN EN 13501-1 (73 0860)
kat.č. 507056
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň+); EN 13501-1:2018; Platí od 2019-06-01
S účinností od 2020-09-30 se zrušuje ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň; Vydání: Únor 2010

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (73 0860)
kat.č. 507058
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů+); EN 13501-6:2018; Platí od 2019-06-01
S účinností od 2020-09-30 se zrušuje ČSN EN 13501-6 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů; Vydání: Květen 2018

ČSN EN 14351-2 (74 6075)
kat.č. 506899
Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 2: Vnitřní dveře+);
EN 14351-2:2018; Platí od 2019-06-01