Spolehlivý systém pro hydroizolace teras a balkonů Protan

/autor: /

Hydroizolace teras a balkonů jsou jednou z nejnáročnějších výzev pro odborníky a realizační firmy v oblasti hydroizolací. Prostor terasy či balkonu je místem, které má sloužit k rekreaci, proto jsou na něj kladeny nejen požadavky na zajištění vodotěsnosti nosné konstrukce, ale také požadavky estetické. V současné době je na našem trhu celá řada řešení, která sice splňují požadavky na vzhled, s dlouhodobou vodotěsností je to však mnohem slabší.

Jednou z nejpoužívanějších variant je vytvoření hydroizolační vrstvy, která je následně zakryta dalším souvrstvím, které má jednak chránit samotnou hydroizolační vrstvu, zejména však vytvořit takový estetický dojem, který je zajímavý pro investora a uživatele budovy. Problémem u tohoto typu hydroizolace je, že nejčastější ochrannou vrstvou nanesenou na hydroizolaci je betonový potěr. Po takovém uzavření plochy je nutné, abychom si byli jisti, že hydroizolační vrstva je provedena v takové kvalitě a tak kvalitním materiálem, že nebude potřeba se k ní nikdy vracet. Bohužel, realita bývá drasticky odlišná. Velmi často dochází již po několika letech k zatékání. Sanace je potom velmi obtížná. První zásadní otázkou je – bourat nebo pokračovat na stávající podklad? Ať už se rozhodneme pro jednu nebo druhou variantu, žádná není optimální. Každý z nás má jistě zkušenost, jak příjemné je provádění
prací v již obývaném domě. Pokud se rozhodneme pro navýšení stávajícího souvrství, můžeme narazit na problém výšky celé skladby a tedy toho, zda se zvažovaná skladba vejde pod stávající dveře na terasu či balkon.

Další z oblíbených variant řešení novostavby či rekonstrukce je použití PVC hydroizolačních fólií, které jsou následně kryty dlažbou na podložkách či stále oblíbenějšími dřevěnými rošty. Mezi hlavní klady těchto systémů patří zejména jednoduchá inspekce a možnost případné opravy, pokud je jí zapotřebí. I zde je ovšem nutné zvažovat kvalitu materiálu. I když celá řada vlivů přírody je zde eliminována (UV záření, sací síla větru), jiná rizika a úskalí se naopak objevují – velké teplotní rozdíly během dne a během roku, vznik kultur bakterií a plísní atp. V neposlední řadě je třeba zvážit rozměrovou stabilitu zvoleného materiálu.

Firma Protan vyvinula rozměrově stabilní pás Protan G pro účely hydroizolací balkonů a teras (také pro systémy přitížené kamenivem, zeleným souvrstvím nebo jakýmkoliv provozním souvrstvím). G jako glass = nosná vložka ze skleněných vláken, na kterou je PVC materiál nanášen v tekutém stavu v několika fázích. Tímto unikátním výrobním procesem je vytvořen pás ideální pro systémy nekotvených hydroizolací se smrštěním pouze 0,1 %, s vysokou mechanickou odolností, u kterého nedochází k delaminaci vrstev, ze kterých je vytvořen. Tekuté PVC obsahuje kromě standardních příměsí (UV stabilizátory či látky zabraňující hoření) také antifungicidy a ostatní složky, které zamezí plísním, hnilobě a mikroorganismům v degradaci fólie.

Další je speciální pás Protan GT, který je schopen díky tloušťce 2,4 mm a protiskluznému povrchu tvořit finální úpravu balkonů a teras. Tento systém dokáže řešit výškové problémy rekonstrukcí, není potřeba odstraňovat stávající souvrství, protože nová povlaková krytina bude pochozí, nepřibývá tloušťka nové pochozí úpravy v podobě dlažby atd. To se projeví i v ekonomické stránce věci. Hydroizolace Protan GT 2,4 mm se vyrábí v základních odstínech světle šedé, tmavě šedé, hnědé a tmavě zelené barvy. Ve stejných barvách je i kompletizační příslušenství. Instalace hydroizolačního systému Protan GT 2,4 mm přísluší zkušeným, talentovaným realizačním firmám. Estetika provedení je zde stejně důležitá jako vodotěsnost. Oblíbenost tohoto systému v Čechách dokazují statistiky vývozu norského výrobce Protan. Česká republika se řadí mezi přední světové odběratele pochozí fólie Protan GT 2,4 mm. Systém je certifikován v zahraničí i v Čechách. Vztahuje se na něho běžná záruka 10 let na práci a vodotěsnost. Dvacetileté české zkušenosti z praxe ukazují, že takto proti vodě zaizolovaný balkon nebo terasa se mohou běžně užívat stejně, jako jsme zvyklí na terasách s dlažbou. Vzhledem k vysoké mechanické odolnosti pásu tloušťky 2,4 mm nedochází k jeho poškození.

Jaké jsou přednosti izolace balkonů a teras Protan?
• 100% odolnost proti průniku vody v problematických partiích balkonu či terasy – záruka na nepropustnost při profesionální pokládce
• odolný proti UV záření – nevybledává ani jinak nemění barvu
• unikátní protiskluzová úprava fólie
• pestrá barevná škála – vyberete si sami
• je zpracovatelná i v zimním období, tj. možnost celoroční aplikace

IZOLPROTAN s.r.o.
Ing. Mgr. Martin Jandík
Čestice 159
Kostelec nad Orlicí 517 41
mob.: +420 605 500 950
tel.: +420 494 661 559
fax.: + 420 494 320 152
e-mail: martin.jandik@izolprotan.cz
www.izolprotan.cz