Nové normy 06/14

/autor: /
Dne 6. června bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (06/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. července 2014. 

VYDANÉ ČSN

ČSN 36 0050-1 
kat.č. 95337 
Osvětlení podzemí dolů – Světelnětechnické základy navrhování – Část 1: Obecné požadavky
Vydání: Červen 2014 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 36 0050-1 Osvětlení v podzemí dolů. Světelně technické základy navrhování. Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Červenec 1996

ČSN 36 0050-2
kat.č. 95338 
Osvětlení podzemí dolů – Světelnětechnické základy navrhování – Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi
Vydání: Červen 2014 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 36 0050-2 Osvětlení v podzemí dolů. Světelně technické základy navrhování. Část 2: Poruby se štítovou výztuží; Vydání: Červenec 1996 

ČSN 36 0050-3 
kat.č. 95339 
Osvětlení podzemí dolů – Světelnětechnické základy navrhování – Část 3: Oblast přechodu porub-chodba
Vydání: Červen 2014 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 36 0050-3 Osvětlení v podzemí dolů. Světelně technické základy navrhování. Část 3: Oblast přechodu porub/chodba; Vydání: Červenec 1996 

ČSN 73 0605-1 
kat.č. 94441 
Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů
Vydání: Červen 2014

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN 

ČSN EN 1634-1 (73 0852) 
kat.č. 95070 
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken+); EN 1634-1:2014
Platí od 2014-07-01 
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1634-1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken; Vydání: duben 2009