Fasády na veletrhu Střechy Praha 2014

/autor: /

Fasáda je spolu se střechou nejdůležitější součástí stavby a zároveň vizitkou
domu a jeho obyvatel. Zvýrazněným tématem 16. ročníku největšího veletrhu v
oboru střech v ČR s názvem Střechy Praha budou fasádní systémy. Střechy a
fasády, resp. obvodové pláště budov mají dům nejen reprezentovat, ale i chránit.
Proto existuje i řada společných funkčních požadavků jako jsou ochrana zdraví,
ochrana proti hluku, mechanická odolnost, požární bezpečnost, úspory energií či
estetické požadavky, které budou v rámci veletrhu řešeny. Kromě odborné
veřejnosti, prováděcích firem a majitelů rodinných domů jsou cíleně zváni
vlastníci a provozovatelé veřejných budov, společenství vlastníků jednotek a
bytová družstva.

Veletrh proběhne 23. – 25. ledna 2014 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany.
Souběžně se bude konat jubilejní 10.ročník veletrhu úspor energií Solar Praha,
2. ročník veletrhu Řemeslo Praha a 2. ročník veletrhu For Pasiv.

Záštity veletrhům udělily významné instituce a organizace jako jsou například
ČKAIT, ČVUT Praha Fakulta stavební či Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR. Na
přípravách doprovodných aktivit k veletrhům úzce spolupracují další odborné
svazy, cechy a asociace.

Program veletržního dění bude plný novinek a prestižních akcí. Proběhne
jubilejní 15. ročník Konference Izolace 2014, která se bude věnovat především
problematice šikmých střešních plášťů. Plochým a zeleným střechám a fasádám se
bude věnovat seminář pro odbornou veřejnost druhý veletržní den. Velmi zajímavé
přednášky připravuje i Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. K
dispozici bude několik bezplatných poradenských center pro dotazy z oblasti
výstavby a rekonstrukcí domů, z oblasti úspor energií, včetně možností využívání
alternativních zdrojů v České republice.

Novinkou budou semináře určené pro vlastníky bytových domů, bytová družstva a
vlastníky či provozovatele veřejných budov na téma Úspory energií v bytových
domech aneb jak efektivně regenerovat bytový dům. Semináře připravuje pořadatel
ve spolupráci se společností Dům plný úspor, jejíž služby jsou zaměřeny na
všechny subjekty spravující a provozující budovy a bytové domy. Semináře se
budou věnovat úsporám energií, legislativě v oblasti bydlení a úspor energií,
správným postupům při přípravě i realizaci zateplení nebo regeneraci bytového
domu, jak vybrat správnou firmu a zazní aktuální informace o dotačních
programech v ČR (Nová zelená úsporám a Panel 2013+). Semináře úzce souvisejí se
zvýrazněným tématem veletrhů Střechy Praha a Solar Praha, kterým jsou fasádní
systémy.

Jubilejní 10. ročník veletrhu úspor energií Solar Praha nabídne bohatý
program seminářů, přednášek a diskusí včetně bezplatného poradenského centra pro
oblast úspor energií a využívání alternativních zdrojů, jehož garantem je
společnost EkoWATT, hlavní partner veletrhu Solar Praha. Novinkou bude sekce
Šetrná doprava, jejímž partnerem se stal internetový magazín HYBRID.CZ věnující
se šetrné ekologické dopravě a hledání alternativ. HYBRID bude garantem
poradenského centra Šetrná doprava, kde se zájemci mohou dozvědět cenné rady z
oblasti hybridů a elektromobilů, jaké jsou vůbec možnosti alternativních pohonů
v ČR, jaká je nabídka vozů na CNG a s tím spojené otázky přestavby či pořízení
nového vozu a další inspirativní informace.

Pokračovat bude letošní premiérový úspěšný veletrh pro řemeslo, vybavení a
bezpečnost práce řemeslníků s názvem Řemeslo Praha, kde se chystá řada
praktických ukázek a možností vyzkoušet si novinky v oblasti řemeslného nářadí,
strojů a další techniky.

Pestrý program zaručuje, že si každý návštěvník veletrhu zde najde to „své“,
jak široká veřejnost, zástupci měst a obcí, vlastníci domů či bytů tak stavební
odborná veřejnost – projektanti, architekti, realizátoři a zástupci stavebních
firem.
Přihláškové materiály na veletrhy Střechy Praha, Solar Praha a
Řemeslo Praha jsou k dispozici na www.strechy-praha.cz. Do 30. 9. 2013
platí zvýhodněné ceny za výstavní plochu.