Nové normy 08/14

/autor: /

Dne 8. srpna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. září 2014.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 14318-1 (72 7240)
kat.č. 95788
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním
Vydání: Srpen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14318-1 (72 7240) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním; Vyhlášena: Srpen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14318-2 (72 7240)
kat.č. 95789
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
Vydání: Srpen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14318-2 (72 7240) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky; Vyhlášena: Srpen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14319-1 (72 7241)
kat.č. 95790
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním
Vydání: Srpen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14319-1 (72 7241) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním; Vyhlášena: Srpen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 14319-2 (72 7241)

kat.č. 95791
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
Vydání: Srpen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14319-2 (72 7241) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky; Vyhlášena: Srpen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14320-1 (72 7242)
kat.č. 95792
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním
Vydání: Srpen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14320-1 (72 7242) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním;Vyhlášena: Srpen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14320-2 (72 7242)
kat.č. 95793
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
Vydání: Srpen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14320-2 (72 7242) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky Vyhlášena: Srpen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 14315-1 (72 7247)

kat.č. 95800
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním
Vydání: Srpen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14315-1 (72 7239) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním; Vyhlášena: Srpen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14315-2 (72 7247)
kat.č. 95799
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
Vydání: Srpen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14315-2 (72 7239) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky; Vyhlášena: Srpen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN ISO 15686-3 (73 0951)

kat.č. 95829
Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností*)
Vydání: Srpen 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 15269-5 (73 0868)
kat.č. 95694
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu+); EN 15269-5:2014
Platí od 2014-09-01
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 508-1 (74 7715)
kat.č. 95619
Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel+); EN 508-1:2014
Platí od 2014-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 508-1 (74 7715) Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel; Vydání: Únor 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

Zdroj: Věstník ÚNMZ