Nové normy 08/2018

/autor: /

Dne 8. srpna 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. září 2018.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 16757 (72 3002)
kat.č. 505440
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky;
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN 16757 (72 3002) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky; Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN ISO 12354-1 (73 0512)
kat.č. 505647
Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi; (idt ISO 12354-1:2017);
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN 12354-1 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi; Vydání: Duben 2001

ČSN EN ISO 12354-2 (73 0512)
kat.č. 505646
Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi; (idt ISO 12354-2:2017);
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN 12354-2 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi; Vydání: Duben 2001

ČSN EN ISO 12354-3 (73 0512)
kat.č. 505645
Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku; (idt ISO 12354-3:2017);
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN 12354-3 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku; Vydání: Červen 2001

ČSN EN ISO 12354-4 (73 0512)
kat.č. 505644
Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru; (idt ISO 12354-4:2017);
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN 12354-4 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru; Vydání: Srpen 2001

ČSN 73 3055
kat.č. 505446
Zemní práce při výstavbě potrubí;
Vydání: Srpen 2018

ČSN EN 13126-8 (16 6111)
kat.č. 505630
Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Část 8: Požadavky a zkušební metody kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení; EN 13126-8:2017;
Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN 13126-8 (16 6111) Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 8: Kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro
otočení; Vyhlášena: Srpen 2006

ČSN EN 16475-3 (73 4245)
kat.č. 505430
Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení – Požadavky a zkušební metody;
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN 16475-3 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení; Vyhlášena: Říjen 2016

ČSN EN 60893-3-6 ed. 2 (34 6572)
kat.č. 505633
Izolační materiály – Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic – Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů – Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic;
Vydání: Srpen 2004
Změna A2*); (idt IEC 60893-3-6:2003/A2:2017); Vydání: Srpen 2018

OPRAVY ČSN

ČSN EN 60695-11-20 ed. 2 (34 5615)
kat.č. 505667
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-20: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 500 W;
Vydání: Únor 2016
Oprava 1; (idt IEC 60695-11-20:2015/COR1:2016);
Vydání: Srpen 2018
(Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ

ČSN EN ISO 6412-1 (01 3245)
kat.č. 504904
Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání; EN ISO 6412-1:2018; ISO 6412-1:2017;
Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 6412-1 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 1: Všeobecná pravidla a pravoúhlé promítání; Vydání: Březen 1997

ČSN EN ISO 6412-2 (01 3245)
kat.č. 504906
Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 2: Izometrické promítání;
EN ISO 6412-2:2018; ISO 6412-2:2017; Platí od 2018-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 6412-2 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 2: Izometrické
promítání; Vydání: Březen 1997

ČSN EN ISO 6412-3 (01 3245)
kat.č. 504905
Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech;
EN ISO 6412-3:2018; ISO 6412-3:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 6412-3 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech; Vydání: Září 1997

ČSN EN ISO 20485 (01 5041)
kat.č. 504907
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda zkušebního plynu+);
EN ISO 20485:2018; ISO 20485:2017; Platí od 2018-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN 13185 (01 5041) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda zkušebního plynu; Vydání: Duben 2002

ČSN EN ISO 20486 (01 5041)
kat.č. 504908
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kalibrace referenčních netěsností pro plyny+);
EN ISO 20486:2018; ISO 20486:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje Věstník č. 8/2018

ČSN EN 13126-8 (16 6111)
kat.č. 505630
Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Část 8: Požadavky a zkušební metody kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení;
EN 13126-8:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN 13126-8 (16 6111) Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 8: Kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro
otočení; Vyhlášena: Srpen 2006

ČSN EN 12665 (36 0001)
kat.č. 505650
Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení;
EN 12665:2018; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje Věstník č. 8/2018  ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení;
Vydání: Březen 2012

ČSN EN 1366-11 (73 0857)
kat.č. 505412
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru; EN 1366-11:2018;
Platí od 2018-09-01

ČSN EN 1794-1 (73 7061)
kat.č. 504969
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu;
EN 1794-1:2018;
Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN 1794-1 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu; Vydání: Srpen 2011

Zdroj: Věstník ÚNMZ (PDF)