Nové normy 09/12

/autor: /

Dne 7. září bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (09/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. října 2012.NOVÉ NORMY 


ČSN EN ISO 3745 (01 1608)
kat.č. 91206
Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti; (idt ISO 3745:2012)
Vydání: Září 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3745 (01 1608) Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti; Vydání: Březen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN 49 2120
kat.č. 91342
Dřevěné podlahy – Montáž a posuzování
Vydání: Září 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 49 2120 Dřevěné podlahoviny. Základní ustanovení; z 1974-01-16
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 13967 ed. 2 (72 7612)
kat.č. 91243
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky
Vydání: Září 2012
S účinností od 2014-01-01 se zrušuje ČSN EN 13967 (72 7612) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky; Vydání: Květen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567)
kat.č. 91374
Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy; (idt ISO 10077-2:2012)
Vydání: Září 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy; Vydání: Květen 2004
Podrobnosti z ÚNMZZMĚNY ČSN


ČSN EN 13967 (72 7612)
kat.č. 91244
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky; Vydání: Květen 2005
Změna Z1
Vydání: Září 2012
Podrobnosti z ÚNMZEVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN


ČSN EN ISO 13791 (73 0318)
kat.č. 90700
Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Základní kritéria pro validační postupy; EN ISO 13791:2012; ISO 13791:2012
Platí od 2012-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13791 (73 0318) Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Základní kritéria pro validační postupy; Vyhlášena: Květen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ


 


zdroj: Věstník ÚNMZ