Nové normy 09/16

/autor: /
Dne 8. září bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (09/16) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. října 2016. 


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 16508 (73 8129) 

kat.č. 500774

Dočasné stavební konstrukce – Konstrukce pro opláštění – Požadavky na
provedení a obecný návrh
Vydání: Září 2016
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16508 (73 8129) Dočasné stavební konstrukce – Konstrukce pro dočasné zastřešení – Požadavky na
provedení a obecný návrh; Vyhlášena: Červenec 2016

   

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN CEN/TR 13201-1 (36 0455)

kat.č. 500231

Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení+); CEN/TR 13201-1:2014
Platí od 2016-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN CEN/TR 13201-1 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení; Vydání: Březen 2007
ČSN EN 1026 (74 6017)

kat.č. 500209
Okna a dveře – Průvzdušnost – Zkušební metoda; EN 1026:2016
Platí od 2016-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1026 (74 6017) Okna a dveře – Průvzdušnost – Zkušební metoda; Vydání: Srpen 2001
ČSN EN 1027 (74 6019)
kat.č. 500208
Okna a dveře – Vodotěsnost – Zkušební metoda; EN 1027:2016
Platí od 2016-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1027 (74 6019) Okna a dveře – Vodotěsnost – Zkušební metoda; Vydání: Srpen 2001