KONFERENCE DEFEKTY BUDOV 2016

/autor: /
Letos již poosmé se 24. – 25. listopadu 2016 v Českých Budějovicích sejde vědecká a odborná veřejnost na vědecké a odborné konferenci Defekty budov. Konferenci pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).
Program letošní konference je rozdělen do 3 bloků. Konference se koná v areálu VŠTE na Okružní ulici a je zaměřená na diagnostiku a analýzu poruch a defektů budov.
Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem konference se stal časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu, časopis BUILD INFO a internetové portály iMaterialy.cz a izolace.cz. 

Hlavní témata jednání: 

  • – Statika a dynamika budov. 
  • – Stavební materiály. 
  • – Navrhování budov. 
V úvodu konference, kdy první blok věnovaný statice a dynamice staveb, vystoupí za VSTE doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc a seznámí s problematikou u hlubinného zakládání a to konkrétně s defekty vrtaných velko-průměrových pilot. Ze spodní stavby se přesuneme na střechu a její nosnou konstrukci. O poruchách nadezdívek způsobených nedostatečným návrhem krovu nám poví Ing. Ivo Petrášek ze společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. S výsledky výzkumu týkajícího se prvků protisněhové ochrany šikmých střech nás přijede seznámit Ing. Michal Šida, Ph.D. z STU Bratislava. O tom, jak se kotevní plány střech nechají využít jako komerční nástroj se dozvíme od experta z praxe Ing. Aleše Oškery.

V druhém bloku, týkajícím se materiálů, začneme pěkně od podlahy. O defektech podlah pohovoří zástupce společnosti Sika CZ s.r.o. Poruchy obvodových plášťů budou tématem Ing. Jaroslava Štoka ze společnosti SFS itec, s.r.o. Jak je to s materiály na hydroizolace z pohledu norem a jejich zabudováním do konstrukce nám přiblíží soudní znalec Ing. Antonín Parys. O defektech materiálů plochých střech nám řekne expert z praxe Josef Krupka. Závady a chování inverzní ploché střechy z hlediska stavební fyziky je název příspěvku Ing. Ivana Misara, Ph.D. ze společnosti A.W.A.L. Jeho kolega Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec se bude zabývat patologický změnami hydroizolačních povlaků a jejich identifikací. Analýzu vodotěsných vlastností střešních fólií dle jejich mechanického poškození představí Ing. Jakub Čurpek z STU Bratislava. Na jeho příspěvek tématicky navazuje Ing. Milan Koláčný z ČVUT s Analýzou poruch skládané hydroizolační vrstvy z keramických tvarovek. 
o1.jpg
Ilustrační foto (zdroj:autor)
Třetí blok konference je tematicky zaměřen na navrhování budov. Blok zahájí svým příspěvkem Kvalita staveb a její zdroje Ing. Jaroslav Synek. Ph.D. ze společnosti Metrostav a.s. . Vlivem meziročního kolísání intenzity solárního záření na energetickou náročnost nízkoenergetických a pasivních domů se bude zabývat článek Ing. Pavlíny Chravátové a Ing. Romana Šubrta z VSTE. Problematiku chování vláknitých tepelně izolačních materiálů s nízkou objemovou hmotností popisuje příspěvek Ing. Jiřího Zacha Ph.D. a jeho kolegů z VUT FAST Brno. Defekty a správným návrhem zateplovacích systémů ETICS nás provede David Beníšek ze společnosti Sain gobain – divize WEBER. Chybami v návrhu z hlediska tepelné techniky vystoupí Ing. Jan Klečka ze společnosti Metrostav a.s. Správnému výběru podstřešní folie pod plechové krytiny se bude věnovat Jan Rypl ze společnosti JUTA a.s. . Nadkrokevní zateplení izolačními deskami PIR. Nutnost aplikace parozábrany z těžkých asfaltových pásu z důvodu perforace kotevními vruty je tématem Ing. Luďka Kováře z PUREN, GmbH – JITRANS TRADE, s. r. o., Jihlava. Správný návrh odvodnění střech ve světle poruch střech přiblíží v příspěvku Navrhování odvodnění plochých střech Tomáš Kunst ze společnosti TOPWET s.r.o. Záchytné systémy budou tématem příspěvku kolegy ze stejné společnosti Ing. Eduarda Shilharta, CSc.
Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také studenti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina. Ke konferenci bude vydáno CD obsahující přednesené příspěvky. 
 

Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách školy.  Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit přes e-mail. Je zde také možnost stažení pozvánky.