Nové normy 10/2020

/autor: /,

Dne 8. října 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2020.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 17074 (70 1004)
kat.č. 511044
Sklo ve stavebnictví – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla
produktové kategorie pro výrobky z plochého skla; Vydání: Říjen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17074 (70 1004) Sklo ve stavebnictví – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro kategorii
výrobků z plochého skla; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN 16613 (70 1588)
kat.č. 511193
Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Stanovení
viskoelastických vlastností mezivrstvy; Vydání: Říjen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16613 (70 1588) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Stanovení mechanických vlastností mezivrstvy; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN 73 0331-1
kat.č. 511032
Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná
část a měsíční výpočtová data; Vydání: Říjen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data; Vydání: Září 2018

ČSN 73 0802 ed. 2
kat.č. 510825
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty; Vydání: Říjen 2020

ČSN 73 0804 ed. 2
kat.č. 510827
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty; Vydání: Říjen 2020

ČSN 73 0831 ed. 2
kat.č. 511028
Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory; Vydání: Říjen 2020

ČSN 73 1901-1
kat.č. 500663
Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení; Vydání: Říjen 2020
Jejím vydáním se spolu s ČSN 73 1901-2 z října 2020 a ČSN 73 1901-3 z října 2020
zrušuje ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení; Vydání: Únor 2011

ČSN 73 1901-2
kat.č. 511067
Navrhování střech – Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou;
Vydání: Říjen 2020
Jejím vydáním se spolu s ČSN 73 1901-1 z října 2020 a ČSN 73 1901-3 z října 2020
zrušuje ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení; Vydání: Únor 2011

ČSN 73 1901-3
kat.č. 503438
Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi;
Vydání: Říjen 2020
Jejím vydáním se spolu s ČSN 73 1901-1 z října 2020 a ČSN 73 1901-2 z října 2020
zrušuje ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení; Vydání: Únor 2011

ČSN EN 12697-1 (73 6160)
kat.č. 511194
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 1: Obsah rozpustného pojiva;
Vydání: Říjen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 1: Obsah rozpustného pojiva; Vyhlášena: Září 2020

ČSN EN 12697-12 (73 6160)
kat.č. 511060
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního
tělesa vůči vodě; Vydání: Říjen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-12 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě; Vyhlášena: Leden 2019

ZMÉNY ČSN
ČSN EN ISO 8973 (65 6475)
kat.č. 511115
Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Výpočet hustoty a tlaku par; Vydání: Leden 2000
Změna A1; (idt ISO 8973:1997/Amd.1:2020); Vydání: Říjen 2020

ČSN 73 0802
kat.č. 510826
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty; Vydání: Květen 2009
Změna Z4; Vydání: Říjen 2020

ČSN 73 0804
kat.č. 510828
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty; Vydání: Únor 2010
Změna Z4; Vydání: Říjen 2020

ČSN 73 0831
kat.č. 511029
Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory; Vydání: Červen 2011
Změna Z3; Vydání: Říjen 2020

ČSN EN 407 (83 2326)
kat.č. 511116
Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni); Vydání: Duben 2005
Změna Z1; Vydání: Říjen 2020

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ k PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN
ČSN EN 17213 (74 6050)
kat.č. 510500
Okna a dveře – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro produktovou
kategorii pro okna a vnitřní dveře; EN 17213:2020; Platí od 2020-11-01

ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326)
kat.č. 510489
Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům
(teplu a/nebo ohni); EN 407:2020; Platí od 2020-11-01
S účinností od 2021-04-30 se zrušuje ČSN EN 407 (83 2326) Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni); Vydání: Duben 2005