Hydroizolační pásy PROTAN odolávají v praxi krupobití i po 21 letech

/autor: /,

Poškození hydroizolačních povlaků plochých střech je v poslední době běžným problémem. Vzhledem k vývoji počasí nelze předpokládat zlepšení, naopak můžeme očekávat i zhoršování situace. Proto je potřeba při výběru kvalitní hydroizolace věnovat pozornost, mezi mnoha jinými důležitými vlastnostmi, také odolnosti proti krupobití. Tato vlastnost je zmíněna v technickém listu výrobku v případě, že byla odzkoušena.

Na základě metod popsaných v normách ČSN EN 13956 a ČSN EN 13583 Stanovení odolnosti proti krupobití je stanovena výsledná deformační rychlost Vs (m/s), to je nejnižší rychlost zkušebních kuliček způsobující proražení se ztrátou nepropustnosti. V průběhu zkoušky je dle metodiky polyamidová kulička o hmotnosti 38,5 g a průměru 40 mm vystřelována vodorovně nebo svisle ze zkušebního zařízení směrem ke vzorku. Zkušební vzorek se zkoušenou fólií má podklad nepoddajný – ocelová deska s brusným papírem a podklad poddajný – ocelová deska a EPS 20 kg/m3. Zkušební vzorky se pokryjí na 3 min vrstvou rozdrceného ledu. Po sejmutí se přikročí ke zkoušce. Rychlost vystřelování kuličky se zvyšuje až do meze, kdy dojde k poškození fólie.

Výrobce Protan AS Norsko publikuje pro výrobek PROTAN SE hodnotu deformační rychlosti větší než 17 m/s. Skutečné hodnoty, které svědčí o kvalitě materiálu, zůstávají skryty v laboratořích. Protan uvádí skutečně dosažené hodnoty, které svědčí o kvalitě výrobku a jsou důkazem, proč hydroizolace Protan odolávají krupobití, které je pro mnoho konkurenčních výrobků destruktivní i po pár letech od instalace na střechy. Naměřená rychlost Vs (m/s), tedy rychlost vystřelovaných kuliček, která již poškodila materiál, byla u materiálu Protan na poddajném podkladu 50 m/s a na nepoddajném 22 m/s. Uvedené hodnoty výrazně přesahují limity požadované normou.

Odolnost hydroizolací Protan byla v praxi odzkoušena letos v červnu, kdy se nad Bohnicemi v Praze 8 prohnala bouřka s krupobitím. Krupobití po sobě zanechalo mnoho poškozených a tekoucích střech, mnoho z nich po pár letech od instalace. Při kontrole střechy z Protanu v této oblasti jsme objevili na fólii označení výrobní šarže, která udává termín výroby na začátku roku 1999. Na fólii Protan nebyly ani po 21 letech žádné trhliny typické pro proražení od krup. Místa dopadu krup byla pouze očištěna od špíny a kroupy po sobě zanechaly pouze světle šedé skvrny. Je zřejmé, že pásy Protan neztratily ani po 21 letech tolik změkčovadel, aby byly porušeny. Ze střechy byly odebrány vzorky a místa sond byla převařena záplatami. Tuto skutečnost zde zmiňuji proto, že nenastal jediný problém s navařováním nového materiálu na 21 let starou fólii.

1) Kroupy fólii Protan po 17 letech pouze očistily.

2) Světlejší skvrny na 17 let staré fólii Protan jsou jediné známky po krupobití.

3) dodatečné opravy je potřeba provádět také kvalitní fólií

4) označení výrobní šarže – 1. výroba v roce 1999

5) bezproblémové opravy na 17 let staré fólii Protan

6a) nekvalitní hydroizolace v bezprostředním sousedství – vliv krupobití na 6 let starém materiálu

6b) nekvalitní hydroizolace v bezprostředním sousedství – vliv krupobití na 6 let starém materiálu

6c) nekvalitní hydroizolace v bezprostředním sousedství – vliv krupobití
na 6 let starém materiálu

6d) nekvalitní hydroizolace v bezprostředním sousedství – vliv krupobití na 6 let starém materiálu

6e) nekvalitní hydroizolace v bezprostředním sousedství – vliv krupobití
na 6 let starém materiálu

7a) stejná destrukce jiného nekvalitního materiálu ve stáří 5 let

7 b) stejná destrukce jiného nekvalitního materiálu ve stáří 5 let

7c) stejná destrukce jiného nekvalitního materiálu ve stáří 5 let

8) protan po krupobití v roce 2010 ve stáří 8 let – patrné očištění špíny údery krup

Zkušení odborníci vědí, že kvalita materiálu se neprokazuje pouze „papírovými“ vlastnostmi výrobku a rozhodně ne porovnáváním nových vzorků výrobku na stole v kanceláři. Odborník dobře ví, že kvalitu prověří až čas, který se počítá na léta, nejraději na jejich desítky.

Vyhraje u vás časem prověřená kvalita a nebo si raději zvolíte rekonstrukci střechy po pěti letech? Rozhodnutí je na vás…

IZOLPROTAN s.r.o.
Ing. Kamila Váchová
Čestice 159
Kostelec nad Orlicí 517 41

e-mail: kamila.vachova@izolprotan.cz
www.izolprotan.cz