Nové normy 11/14

/autor: /
Dne 7. listopadu bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. prosince 2014. 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 16247-2 (01 1505) 
kat.č. 96284 
Energetické audity – Část 2: Budovy
Vydání: Listopad 2014
Podrobnosti z ÚNMZ
ČSN EN 16247-3 (01 1505)
kat.č. 96254

Energetické audity – Část 3: Procesy
Vydání: Listopad 2014
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 9229 (72 7000)

kat.č. 96212

Tepelné izolace – Terminologie
Vydání: Červen 2008

Změna Z1
Vydání: Listopad 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511)

kat.č. 96176

Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1:
Aplikační pravidla pro určité výrobky;

Vydání: Duben 2011

Změna A2; (idt ISO 10140-1:2010/Amd.2:2014)
Vydání: Listopad 2014

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 10140-5 (73 0511)

kat.č. 96177

Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 5:
Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení

Vydání: Duben 2011

Změna A1; (idt ISO 10140-5:2010/Amd.1:2014)
Vydání: Listopad 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 15758 (73 0312)
kat.č. 96080

Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací – Výpočet
difuze vodní páry – Izolace potrubí pro vedení chladu; EN ISO 15758:2014;
ISO 15758:2014

Platí od 2014-12-01

Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14114 (73 0312) Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací – Výpočet
difuze vodní páry – Izolační systémy pro chladné potrubí
Vydání: Březen 2003
Podrobnosti z ÚNMZ 

ČSN EN 13381-1 (73 0858)

kat.č. 96282

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních
prvků – Část 1: Vodorovné ochranné membrány+); EN 13381-1:2014

Platí od 2014-12-01

Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN P CEN/TS 13381-1
(73 0858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků –
Část 1: Vodorovné ochranné membrány
Vyhlášena: Červen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13381-2 (73 0858)

kat.č. 96283

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních
prvků – Část 2: Svislé ochranné membrány+); EN 13381-2:2014

Platí od 2014-12-01

Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN P ENV 13381-2 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků –
Část 2: Svislé ochranné membrány
Vyhlášena: Březen 2003

Podrobnosti z ÚNMZ

Zdroj: Věstník ÚNMZ