Nové normy 11/16

/autor: /
Dne 8. listopadu bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/16) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. prosince 2016. 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN P CEN/TS 16628 (73 0332)
kat.č. 97437
Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB; CEN/TS 16628:2014
Platí od 2016-12-01

ČSN P CEN/TS 16629 (73 0333)
kat.č. 97438
Energetická náročnost budov – Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB; CEN/TS 16629:2014
Platí od 2016-12-01