Hydroizolace mostů, spodních a podzemních staveb a střech 2016 – program

/autor: /
Konference Hydroizolace mostů, spodních a podzemních staveb a střech
je konečně připravena a proto můžeme uveřejnit její program.

Vážení příznivci tradiční konference Hydroizolace a vozovky na mostech tentokráte s novým názvem Hydroizolace mostů, spodních a podzemních staveb a střech.

Nyní můžete alespoň částečně posoudit dle předloženého programu jak se nám nový cíl konference podařilo splnit. Za organizátory konference Vás tímto zvu do Kurdějova na 8. a 9. prosince, protože pouze při aktivní účasti bude Vaše posouzení objektivní.

Odborní garanti:
Ing. Karel Matějů, CSc. – Izomex,s.r.o.,Brno (mosty a inženýrské stavby)
Ing. Jan Plachý, PhD. – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (pozemní stavby)

Pořadatel: Izomex, s.r.o.

Generální partner konference: Dehtochema – TN a.s.

Organizační zabezpečení: Ing. Hana Némethová