Nové normy 11/2017

/autor: /

Dne 8. listopadu 2017 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/17) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. prosince 2017.


VYDANÉ ČSN


ČSN EN 13032-4 (36 0456)

kat.č. 503547 

Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla

Vydání: 11/2017 

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13032-4 (36 0456) Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 4: LED světelné zdroje a svítidla; Vyhlášena: Prosinec 2015 Věstník č. 11/2017 5 24.


ČSN EN 16809-2 (72 7248) 

kat.č. 503591 

Tepelněizolační výrobky – Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu – Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci

Vydání: 11/2017 

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16809-2 (72 7248) Tepelněizolační výrobky budov – Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného expandovaného polystyrenu (EPS) ve tvaru kuliček a lepené z pěnového polystyrenu – Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky pro instalaci; Vyhlášena: Červenec 2017