Jihočeské DEFEKTY BUDOV 2017 – jaký byl 9. ročník mezinárodní vědecké konference?

/autor: /
Ve slunečném dvacátém třetím dnu měsíce listopadu započala v areálu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích v 9 hodin ráno mezinárodní vědecká konference Defekty Budov slavnostním přivítáním v anglickém jazyce. Konference byla organizována Katedrou stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pod záštitou rektora VŠTE, doc. Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D., a pod patronátem České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Hlavním mediálním partnerem byl odborný časopis Střechy, fasády, izolace, dalšími mediálními partnery byly odborné časopisy: Materiály pro stavbu a Konstrukce a internetové portály: Izolace a iMaterialy.

dsc6708.jpg

budova VŠTE

Aktuální ročník konference navázal na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov. Letošní ročník konference nabídl také speciální sekci zaměřenou na BIM, tedy informační model budov, ve fázi návrhu, výstavby a také provozu budov. Konference představuje šanci prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví. Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům trvale udržitelného rozvoje.

dsc6717.jpg

prezence 

9. ročník je silnější a vyzrálejší díky chybám, ze kterých se učíme… Tak zněla slova pana inženýra Jiřího Koliby z Ministerstva průmyslu a obchodu, která otevřela vědecký den v přednáškovém sále budovy VŠTE na českobudějovické periférii. 

dsc6710.jpg

před zahájením

Pan docent Marek Vochozka se ve své úvodní řeči zmínil o spolupráci firem s VŠTE a výsledcích spolupráce a výzkumu směřujícími do databází Web of Science a Scopus. BIM – budoucnost českého stavebnictví – to byla 1. sekce konference – v anglickém jazyce za účasti paní Galiny Zakharove z UFU (Ural Federal University), Yekaterinburg. Její přednáška se věnovala implementaci BIM technologií do vzdělávacího programu na univerzitě. Druhé přednášky se ujal pan inženýr Petr Matyáš z (di5 architekti inženýři s.r.o.) s otázkou BIM v ČR – pozdě nebo včas? Mluvil o standardizaci BIM viz Sbírku zákonů z r. 2016. V roce 2018 by měl vzniknout formát podporující standardizaci a ušetřit náklady. 

dsc6740.jpg

paní Galina Zakharova (UFU, Yekaterinburg)

Z třetiny zaplněný přednáškový sál hostil především studenty, mladé projektanty, novináře a v neposlední řadě také osobnosti z oboru. 

dsc6745.jpg

dsc6715.jpg

Ing. Pavel, Ing. Koubová, A.W.A.L. s.r.o.
Zajímavou přednášku včetně názorných ukázek struktury BIM, které byly přítomnými se zájmem sledovány, představil pan inženýr Marián Smutný z ČVUT Praha z fakulty architektury. Ing. Jaroslav Synek představil defekty budov, se kterými se musí pracovat a redukovat je. Poukázal na to, že větší procento chyb vzniká v technické dokumentaci, pouze 25 procent vzniká při implementaci. 

dsc6758.jpg
Ing. Jaroslav Synek, Metrostav

dsc6733.jpg


dsc6752.jpg


dsc6773.jpg
 
Živá diskuse zástupců z UFU, Yekaterinburg 

dsc6767.jpg

Přestávka

Druhou sekcí konference bylo mechanické a materiální inženýrství – opět v anglickém jazyce, díky zahraničním přednášejícím, která patřila především pánům z Univerzity ve Wroclavi. 
Třetí sekce v českém jazyce se zabývala praktickými zkušenostmi a prevencí vad a poruch. Hledala se nová technická řešení, byli jsme seznámeni s projekčními zkušenostmi se zakázkou BIM. Pánové z VUT Brno společně se zástupcem z firmy Romex přednášeli o opravě a rekonstrukci střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže. V posledním příspěvku dne byly zachyceny chyby v návrhu a realizaci a jejich vliv na vznik následných poruch v přednášce zástupců expertní kanceláře a VUT Brno. 

První den byl zakončen v 18 hodin rautem. 

Druhý den konference pokračoval praktickými zkušenostmi a stavebním designem a technologiemi. 

Ve 12 hodin byla konference ukončena závěrečným slovem a obědem. 

Příjemné prostředí, dobrá organizace a témata, která jsou důležitá pro další rozvoj oboru, přispěli k plnohodnotně strávenému času na půdě vysoké školy v nádherném jihočeském městě. 

Více informací o proběhlém ročníku konference na defektybudov@vstecb.cz.
Za redakci Izolace 
Kateřina Zelená
Zdroj: citace z Předmluvy Sborníku příspěvků konference DEFEKTY BUDOV 2017 (2. odstavec v článku)
Fotografie: autorka
A trocha architektonického kouzla tohoto jihočeského města na závěr… Městské centrum protkané krásnými budovami – fasádami a střechami. Za rok na shledanou na 10. ročníku.
dsc6785.jpg
dsc6787.jpg
dsc6794.jpg
dsc6798.jpg
dsc6808.jpg
dsc6815.jpg
dsc6816.jpg
dsc6849.jpg
dsc6850.jpg
dsc6852.jpg
dsc6853.jpg
dsc6801.jpg
dsc6810.jpg