Nové normy 12/2018

/autor: /

Dne 7. prosince 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna 2019.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 12494 (73 0034)
kat.č. 506279
Zatížení konstrukcí námrazou;

Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 12494 (73 0035) Zatížení konstrukcí námrazou; Vydání: Duben 2010

ČSN EN ISO 12572 (73 0547)
kat.č. 506284
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení vlastností
prostupu vodní páry – Misková metoda; (idt ISO 12572:2016); Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení propustnosti
vodní páry – Misková metoda; Vyhlášena: Březen 2017

ČSN EN 15254-6 (73 0855)
kat.č. 506238
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 6: Závěsové obvodové stěny;

Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15254-6 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 6:
Závěsové obvodové stěny; Vyhlášena: Duben 2014

ČSN EN 16933-2 (75 6109)
kat.č. 506425
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh;

Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16933-2 (75 6109) Odvodňovací systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh;
Vyhlášena: Březen 2018

Zdroj: Věstník ÚNMZ